Likestillingsforum – Æresrelatert vold og æreskultur

May-Linda Magnussen og Minela Kosuta vil presentere et forprosjekt på temaet hvor Senter for likestilling er en av finansiørene. I dette forprosjektet har de intervjuet fire unge kvinner som har opplevd store hverdagsutfordringer på grunn av æreskultur. De har også intervjuet praktikere som jobber med tematikken. Minela Kosuta vil også fortelle om sin masteroppgave som tar for seg samme tematikk. May-Linda Magnussen er seniorforsker ved Agderforskning og postdoktor ved Universitetet i Agder. Minela Kosuta er masterstudent i sosiologi og sosialt arbeid ved Universitetet i Agder og forskningsassistent ved Agderforskning.

Likestillingsforum Senter for likestilling arrangerer flere Likestillingsforum hvert år. I disse forumene presenteres spennende og relevant forskning på kjønn og likestilling på en lett forståelig og tilgjengelig måte. Det blir satt av god tid til dialog mellom tilhørere og innleder. Likestillingsforumet er en uformell, faglig spennende og nettverksbyggende møteplass for forskere og praktikere på likestillingsfeltet, studenter og andre interesserte. Likestillingsforumet er åpent for alle.