Mangler støtte

0Shares

– Hensikten med prosjektet er å skapene kontakt mellom disse gruppene, sier Mina Wikshåland Skouen (bildet) til Utrop. Den norske Helsingforskomité har tidligere arrangert tilsvarende skoler for flyktninger og nordmenn, og skolene har blitt godt mottatt.

– Skolene har vært noen av de beste vi har hatt. Det ser vi også ut i fra evalueringene vi fikk fra barna som deltok der de sier de har lært veldig mye, forteller Skouen.

Bor sammen
Den norske Helsingforskomité arrangerer ulike menneskerettighetsskoler, og mener at man lærer best av å oppleve ting selv, og ikke bare snakke om det. Derfor lar de mellom 20 – 25 ungdommer med ulik bakgrunn bo sammen i 7-10 dager som en del av undervisningen.

– Her lærer man å fungere sammen med andre mennesker i samfunnet, sier Skouen.

Det er ennå usikkert om komiteen kan tilby skole for ungdommer med og uten flytkningbakgrunn. De har foreløpig fått avslag på støtte fra UDI, men håper å kunne få midler via andre donorer.