Mustafa (19) kastes ut etter 13 år i Norge: Stort engasjement på støttemarkering utenfor Stortinget

Mange møtte frem for å markere sin støtte til Mustafa Hasan da det ble kjent at han skulle utvises fra Norge. Nå har vennegjengen laget film om ham for å vise at han er mer enn "bare saken". (Mustafa i midten på bildet).
Foto: Privat
I Jordan vil Mustafa Hasan være analfabet. Han kan ikke arabisk. I Norge er han godt integrert, har venner og er i ferd med å avslutte videregående med gode karakterer.

Søndag ettermiddag fant det sted en markering til støtte for Mustafa. Mustafa takket de hundre personene som hadde møtt frem foran Stortinget  for å støtte hans sak. 

Mustafa Hasans «forbrytelse» er ifølge UNE at hans mor løy om hvor familien kom fra da hun ankom Norge for 13 år siden. Derfor skal han kastes ut av landet nå som han har fylt 18 og ikke lenger er mindreårig. Mustafa har bare et halvt år igjen av videregående skole, men så lenge vil ikke Utlendingsnemnda (UNE) vente med å han deportert. Utreisefristen er 7. desember 2020.

– Umenneskelig

Julia Lysgaard Shirazi
Foto : Privat

– Dette er helt umenneskelig, sier Julia Lysgaard Shirazi som sammen med Øyvind Trydal har startet underskriftskampanjen «Stopp utkastelsen av Mustafa».

Mustafa kom til Norge i 2008 sammen med mor, tre brødre og en søster. Ved ankomst oppga den moren uriktig informasjon til myndighetene om hvor familien kom fra. Dette førte til flere runder i rettsapparatet.

Etterlatt alene i Norge

De eldste brødrene i søskenflokken, Ahmad og Mahmood, ble uttransportert fra Norge til Jordan i mai 2017.  I desember 2017 fikk resten av familien endelig avslag på søknaden om oppholdstillatelse. Moren rømte med lillesøster til Tyskland og senere til Jordan. Mustafa og storebroren Abdel (19) ble etterlatt alene i Norge. De har på nytt søkt om opphold. Abdel får bli i Norge, mens Mustafa skal ut innen 7. desember.

Mustafa betrakter Norge som sitt hjemland. Det er her han har vokst opp, har vennene sine, har gått på skole og sparket fotball og dyrket sin interesse for musikk. I august i år utga han musikkvideoen ‘Hva er det som skjer?”hvor han synger om Hasan-barnas skjebne.

Vanlig gutt

Gjennom musikken og videoen får vi vite om moren som blir psykisk syk, om natten da de to brødrene blir hentet av politiet og om Mustafa som forstår at han snart må forlate vennene sine og alt som er “hjemme” for ham. Musikkvideoen viser oss at Mustafa også er en vanlig ungdom, opptatt av venner, jenter og mote. 

Moren ble syk etter at familien kom til Norge. Hun klarte ikke å ta hånd om barna sine. Etter at Mustafa fylte 18 har han vært under ettervern fra barnevernet.

– Ettervernet betyr at han fremdeles skal behandles som mindreårig, men det har ikke Utlendingsnemnda  tatt hensyn til, sier Lysgaard Shirazi.

Pass og pandemi

Mustafa har ikke pass og pandemien gjør flyreisen komplisert. Jordan er i tillegg et av landene som topper smittetallene i regionen. Nå har advokatfirmaet Fend henvendt seg til politiet og begjært utsendelsen utsatt, fordi det ikke er praktisk mulig å reise ut innen fristen. 

– Vedtaket til Utlendingsnemnda er svakt begrunnet både faktisk og rettslig. Hans tilknytning er heller ikke tatt hensyn til i vedtaket, i første rekke en vurdering fra 2016–2017 som var preget av morens forhold, sier advokat Nicolai Skjerdal i Fend til Budstikka. 

Varsler søksmål 

Skjerdal varsler nå søksmål mot staten ved Utlendingsnemnda (UNE). Samtidig begjærer han midlertidig opphold for Mustafa så lenge saken er i rettsapparatet. I en e-post til Budstikka svarer avdelingsleder Terje Østraat i UNE at «det skal mye til for at man gis oppholdstillatelse på grunnlag av sterke menneskelige hensyn». At han bare har igjen et halvt år før han er ferdig med videregående betyr heller ingen ting:

– Ikke grunnlag for oppholdstillatelse

– Han er nå over 18 år og ikke lenger et barn. For voksne skal det mer til for at tilknytning til Norge får avgjørende betydning, spesielt når oppholdet er ulovlig eller opparbeidet på et uriktig grunnlag. Manglende mulighet til å fullføre utdanning gir ikke grunnlag for oppholdstillatelse, fortsetter Østraat, som understreker at alle uten oppholdstillatelse har utreiseplikt. Han skriver videre til Budstikka at Mustafa har en særlig tilknytning til Norge, men at det likevel fantes “tungtveiende innvandringsregulerende hensyn”. 

Hjerterått

Julia Lysgaard Shirazi ble kjent med familien Hasan via jobben sin på Drengsrud skole hvor Mustafas lillesøster Sara gikk. Øyvind Tydals sønn er god venn av Mustafa som han har gått i klasse med i mange år.

– Vi har engasjert oss i saken da vi bryr oss om barna. Vi mener behandlingen av dem strider i mot norsk lov, og barnekonvensjonen. Mustafa har opplevd at politiet gjentakende ganger har kommet på døren om natten for å hente ut familiemedlemmer. Hele hans familie er splittet. Han har levd i usikkerhet om egen fremtid i nå 13 år, sier Shirazi. Hun synes behandlingen han har fått er hjerterå:

Penger til rettssak

– Mustafa har gått på skole i Norge siden 1.klasse, og har nå et halvt år igjen av videregående.  For oss handler det om medmenneskelighet, rettferdighet og ikke minst et ansvar. Vi kan ikke sitte stilltiende å se på at norske ungdom behandles på denne måten, sier hun.

Etter at Shiraz og Trydal la ut oppropet : Oppropet ”Stopp utkastelsen av Mustafa” har de så langt samlet inn 600 000 kroner til rettssak.

Shiraz forteller at Mustafa naturlig nok er preget av å ha fått en dato for når han må forlate Norge:

– Men han kjenner på støtten fra alle rundt seg og er klar til å stå  i kampen for å få bli i Norge.

Arvesynd

Sofia Rana fra partiet Rødt tok initiativet til markeringen foran Stortinget søndag

Sofia Rana
Foto : Privat

ettermiddag.

–Dette er jo en helt jævlig sak som viser det umenneskelig i innvandringspolitikken her til lands, sier hun. –  Her er det snakk om en gutt som har bodd i Norge siden han var seks år gammel og som nå må ta støyten fordi hans mor har gjort feil. Vi slutta med arvesynd for lenge siden, men ikke når det gjelder folk som er utenfor systemet.

 

Rettferdighet for Mustafa!