Brenna i brann

PÅ TOPPEN: Loveleen Brenna har selv hatt mange toppjobber. Nå drar hun med seg innvandrerkvinner i Norge ut i arbeidslivet i sitt nystartede rekrutteringsselskap
Foto: Grazyna Skarpås
Hun driver ikke veldedighet, men business. Innvandrerkvinner og mangfold er en ressurs, sier Loveleen Brenna. Hennes ferske selskap Seema spleiser innvandere og næringsliv.
0Shares
Latest posts by Grazyna Skarpås (see all)

– Vi flyttet fra et stort hus i India til en liten kald loftsleilighet i Kristiansand. Den var mørk og det trakk fra vinduet. Jeg hadde ingen varme sokker, forteller Loveleen Rihel Brenna om barndomsårene.

Hun kom til Norge sammen med sin mor i 1973. Faren hennes hadde kommet året før. Men enkle kår til tross, Loveleen Brenna har lyktes med karrieren sin. Hun skrevet flere bøker, mottatt priser og kapret en rekke lederstillinger. I januar i år stiftet hun selskapet Seema som skal skape kontakt mellom innvandrerkvinner og arbeidsgivere. Hun fortsetter å brenne for at innvandrere skal lykkes. Men handler ikke om å være snill:

– Dette er ikke veldedighet. Det er business. Jentene er en viktig ressurs og det ser arbeidsgiverne når de møter dem, sier Brenna til Utrop.

Det mest meningsløse er arbeidsgivere som ikke vurderer vedkommende.

Ressursene bak minoritetsnavnene

Seema hjelper dem ut i arbeidslivet gjennom å veilede både kvinnene og arbeidsgiverne. Selskapet tilbyr kurs i motivasjon, nettverksbygging og mangfoldsledelse.

– Når vi trekker oss ut av bedriften, sitter de igjen med økt kompetanse og en ny styrke. Dette gir en varig endring. Hvis en ikke lærer opp begge partene, blir det ikke varige resultater. Jentene følges også opp av en mentor.

Hva opplever du som det mest meningsløse når det kommer til arbeidsgivernes holdning til minoriteter?

– Det mest meningsløse er arbeidsgivere som ikke vurderer vedkommende, eller antar at noen ikke kan språket. Da har du tapt. Det forteller mer om din utrygghet, mangel på ambisjon og evnen til å tenke fremover, sier Brenna. – Mangfold er naturlig og det er en styrke. Vi må få dette fram i samfunnet. Spesielt i næringslivet.

Hvordan mener du Seema skiller seg ut fra andre foreninger og organisasjoner som rekrutterer folk inn i arbeidslivet?

– Samtlige av oss som jobber her har høyere utdannelse og vært gjennom kurs. Jeg vil si at kompetansen er vår største styrke.

– De dere rekrutterer videre, er ressurssterke kvinner. Er det virkelig sånn at de trenger noen som dere for å komme seg opp og frem?

– Vi har eksistert i kun 10 måneder, og dermed ikke forutsetninger for å si noe om jentene blir i jobb over tid. Flere av våre jenter er under utdanning.

Hvilke personlige kvaliteter mener du at du har som gjør at du blir leder?

– Relasjonskompetanse, kommunikasjonskompetanse, løsningsorientert, synlighet, tydelighet, målrettet og resultatorientert. Alt dette henger sammen, samtidig som det krever kultursensitivitet. Å være leder for et uavhengig utvalg, for et kvinnepanel, utredningsarbeid for staten og nå som leder for mitt eget selskap, krever kunnskap og kompetanse om hvilke kulturer og rammer man leder innenfor. Det tar litt tid å bli kjent med de skrevne og uskrevne reglene, sier hun.

FAKTA

  • Loveleen Rihel Brenna er født i 1967 i India.
  • Hun har utdannelse innen pedagogikk, psykologi og flerkulturell forståelse.
  • Hun har vært medlem av Verdikommisjonen, landstyremedlem i Norges Røde kors, fått Ole Vig-prisen for sin sitt integreringsarbeid. Hun har også ledet Foreldreutvalget for grunnopplæringen og ledet Brenna-utvalget som arbeidet for å lage retningslinjer for opplæring av førskolebarn.
  • Hun har skrevet fem bøker.
  • I vinter startet hun konsulentselskapet Seema som skal arbeide for rekruttere kvinner med innvandrerbakgrunn til arbeidslivet. Selskapet har egne kvalifiseringsprogrammer.

NETT

www.seema.no

www.loveleen.no