– Ikke en falitterklæring at folk bruker privatundervisning

Foreldre betaler for at barna skal få gode karakterer. Privatundervisning er svært populart hos innvandrerforeldre
Arshad Jamil, som driver Ungdomsakademiet, mener at privtundervisning bidrar til å minske sosiale forskjeller i skolen. 
0Shares

Tidligere kunnnskapsminister Trond Giske uttrykte seg nylig kritisk til utviklingen med økt bruk av leksehjelp. 9. mai sa han dette til VG:

– Denne utviklingen er en fallitterklæring. Fordi den gir uttrykk for at foreldre ikke føler barna deres får god nok tilpasset opplæring i vanlig skole. Vi ser konturene av et klasseskille i skolen.

Foreldre betaler opptil 600 kroner i timen for ekstraundervisning for barna sine. Et enkelt søk med “privatundervisning og leksehjelp” gir flere treff på Google. Små bedrifter som Golden Academy, Metis, Mentor Norge og Ungdomsakademiet har gjort det svært bra de siste årene. Mange har avdelinger flere steder i landet.

Foto : Henrik Kreilisheim

Som oftest er det studenter som fungerer som privatlærere, samt lærere som driver med privatundervisning ved siden av vanlig skolejobbing. Dagens Næringsliv meldte i mars at barn helt ned i førskolealder får ekstraundervisning for å klare å mestre skolen senere.

– Gunstig ordning
Arshad Jamil, som selv driver privatundervisningsforetaket Ungdomsakademiet, er uenig i utsagnet til Giske. 

Arshad Jamil er uenig med Trond Giske om privatundervisning.
Foto : Intisar Mohammed

– Det kan ikke ses på som en fallitterklæring. Det å ha mulighet til å bruke privatundervisning er med på utjevne sosiale forskjeller. Dette er en gunstig ordning for dem som ikke har mulighet til å få hjelp av foreldrene. 

Hans erfaring er at det ikke er skolen som har sviktet med undervisningen.

– De som tar kontakt med oss, er som oftest er barn og elever selv. De ønsker å forbedre karakterene sine. Dersom det er snakk om dårlige lærere på skolen, er det en fallitterklæring. Men som oftest handler det bare om at disse eleven trenger litt ekstra motivasjon og oppfølging. Vi mener at opplegget vårt får barn til å blomstre.

– Får elever som leier dere inn alltid ønsket resultat?

– Vi har ikke karaktergaranti. Det vi har, er lærer- og kvalitetsgaranti. Eleven og læreren må jobbe godt sammen.

– Folk betaler jo for tjenestene deres, bør ikke dette vært noe skolen tilbød selv?

– I en ideell verden hadde ikke vi eksistert. Men det er ikke skolen som har skylden. 

Jamil mener at privatundervisning er en del av en samfunnsutvikling der vi i Norge kjøper flere tjenester.

– Samfunnsutviklingen vi opplever, gjør at foreldre har mindre og mindre tid. De kjøper oftere hushjelp, de bestiller mer på nett, også ting som dagligvarer, forklarer Jamil. 

Ambisiøse foreldre
Foreldre som vil at barna deres skal prestere godt på skolen, er ikke et nytt fenomen. Av dem vi pratet med, er den samlede oppfatningen at foreldre betaler for privatundervisning dersom de selv ikke har tid til å hjelpe til med lekser, eller ikke har høy nok kompetanse til å hjelpe barna med vanskelige skolefag.

En grunn som oppgis i langt mindre grad, er såkalte “tigerforeldre”, foreldre som har høye ambisjoner for barna sine. Det er likevel en velkjent trend at noen foreldre med innvandrerbakgrunn vil at barna skal prestere bra på skolen, og leier derfor inn privatundervisning.

– Det er kanskje vanligere at familier med asiatisk bakgrunn bruker privatundervisning. Det tror jeg kommer av at foreldrene ønsker at barna deres skal få muligheter de selv ikke fikk, forteller Shafi Adan  fra Golden Academy.

Pris og prioriteringer
Prisen for en time med privatlærer varierer fra 400 til 600 kroner. Dette er ifølge dem som driver med slik virksomhet en rettferdig pris. Jamil fra Ungdomsakademiet mener det handler om prioriteringer.

– Til en pris av en iPhone 6, får man kjøpt 20 timer med personlig lærer hos Ungdomsakademiet.

Shafi Adan har opplevd at det er et så stort ønske om gjøre det bra at ungdom til og med betaler fra egen lomme.

– Vi hadde en jente for noen år siden som hadde selv jobbet og spart opp nok penger til å kunne betale for privatundervisning hos oss slik at hun kunne komme inn på sykepleien.

Firmaene tilbyr ulike pakkepriser, og retter seg mot ulike grupper. I Oslo er House of Math blant de dyreste alternativene. Her kan du betale 600 kroner for én-til-én-undervisning. Hos Golden Academy koster en pakke på ti timer 550 kroner per time. Hos Ungdomsakademiet betaler du 490 for én-til-én-undervisning.

Ville forstå faget
Som veldig mange unge på sin alder, ville også Larica Braganca inn på et studie. Hun fikk ikke karakteren hun ønsket på videregående, og bestemte seg derfor for å betale for privatundervisning fra en lærer.

– Jeg hadde en del vanskeligheter med et bestemt fag, og med privatundervisning tenkte jeg at jeg kunne forstå det bedre og raskere.

Hun opplevde at privatundervisning hjalp en god del, men ikke helt på den måten hun trodde.

– Det hjalp, men jeg føler at det kunne ha gått bedre, jeg synes ikke det var noe spesielt han gjorde for å hjelpe meg.

Skolen følger ikke opp nok
Shafi Adan opprettet firmaet Golden Academy i 2009 mens han fortsatt gikk på videregående. Nå er Golden Academy et av de ledende firmaene innen privatundervisning. Han mener at det er flere grunner til at det er et så stort marked for privatundervisning. Da han selv gikk på videregående, merket han at matteundervisningen ikke var nok tilrettelagt. Han opplevde også at det som ga ham mest utbytte var da jevnaldrende kunne hjelpe ham med matten.

– Det er kanskje ikke en optimal undervisningsform når du har 30 elever i en klasse. Alle har forskjellige behov. Ikke alle kan tilpasse seg alle. 

Jamil for Ungdomsakademiet mener likevel at ukultur i klasserommet ikke er en fallitterklæring for skolen.

– Det er mange ulike årsaker til at foreldre tar kontakt med oss. Blant annet støy i klassen, er det i så fall en fallitterklæring for disiplinoppdragelse hjemme? spør han retorisk.

– Alle elever, uavhengig av bakgrunn og økonomi, skal få fullverdig utdannelse i den offentlige skolen. Det er et problem hvis denne utviklingen er tegn på at noen foreldre ikke tror skolen holder god nok kvalitet, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til VG.

Ikke bare vestkantfenomen
Selv om privatundervisning ikke er billig, er det et utbredt fenomen i hele landet og det hele demografiske spekteret. Både Jamil og Adan oppgir at de har elever fra alle sosioøkonomiske grupper.

– Det er folk med innvandrerbakgrunn og gjennomsnittsnordmannen. Det er ikke noe overrepresentasjon verken den ene eller den andre veien, forklarer Adan.

Han legger derimot til at noen bedrfter kanskje er mer populære i de velstående delene i Oslo.

– House of Math har kanskje flere kunder på vestkanten, opplyser han.