Inkluderingshjelper fikk pris i Trøndelag

Trøndelag fylkeskommunes inkluderingspris for 2021 gikk til Karim Tahir.
Foto: Kunsthall Trondheim
Trøndelag fylkeskommunes inkluderingspris for 2021 gikk til Karim Tahir for hans fremragende innsats for å hjelpe nykommere og flyktninger til å delta i samfunnet.
141Shares

Utdelingen ble avholdt på fylkestinget i Trondheim 27. april.

– Karim Tahir viser i praksis hvordan kultur og inkludering, deltakelse og demokrati henger sammen, sier fylkesordfører Tore O. Sandvik til Trøndelag fylke.

Inkluderingsprisen tildeles for fremragende innsats for inkludering. Prisen kan tildeles en person som er bosatt i Trøndelag eller har sterk tilknytning til fylket.

Tahir har jobbet for et bredt spekter av organisasjoner og institusjoner. Blant disse er Trondheim kommune, Røde Kors, Caritas, Litteraturhuset, Trøndelag teater, flere frivilligsentraler i Trondheim, asylmottaksenter i Trøndelag og Trondheim folkebibliotek. I jobben sin som Community Builder hos Kunsthall Trondheim har han videreført det samme engasjementet, ifølge nettstedet.

Overfor nettstedet fortalte Tahir hvor mye prisen betyr.

– Inkludering er en omstendelig prosess som krever innsats og engasjement fra alle samfunnsaktører, både offisielle institusjoner, det lokale samfunnet og innvandrermiljøet. Jeg tror kunst, kultur og sosiale aktiviteter er den beste veien å gå for vellykket inkludering. Gjennom disse aktivitetene finnes det et engasjement blant alle i samfunnet.

Måtte flykte to ganger

Tahir er opprinnelig irakisk, men er født i Kuwait. I 1991, i etterkant av den første Golfkrigen, flyktet han og familien til Syria.

– Oppveksten i Syria var helt grei, for da var landet fredelig. Jeg gikk på skolen, tok så høyere utdanning, og ble samfunnsviter. Jeg jobbet i ulike organisasjoner, og fikk etter hvert en stilling i Iraks konsulat i Aleppo, sier han til Utrop.

Livet ble igjen snudd på hodet i 2015, da krigen kom til Aleppo.

– På det tidspunktet innså jeg at min familie og jeg trengte sikkerhet. Vi vurderte Norge som en mulig destinasjon, et sted hvor vi kunne komme oss lengst mulig fra Syria og regionen.

Hjelpevilje fra start

Som ressurssterk og høyt utdannet, ville Tahir så tidlig som mulig hjelpe til. Han gjorde frivillig innsats for andre syriske nyankomne, samtidig som han ventet på jobb- og oppholdstillatelse i Norge.

– For meg var det viktig å være en brobygger fra starten av, løse nyankomnes utfordringer og skape bånd mellom oss som nyankomne flyktninger og lokalbefolkningen.

Tahir jobbet som frivillig i mottak i Grong og Ålesund. Så ble han bosatt i Trondheim kommune, hvor han fortsatt bor i dag.

– Trondheim som storby bød på nye muligheter for å skaffe mer nettverk. Her finner vi flyktninger, innvandrere og internasjonale studenter.

Som ansatt i Kunsthall har Tahir arrangert debattmøter.

– Vi har blant annet tatt opp flyktningstrømmen, integrering og islamfrykt.

Skrevet om moderne slavehandel

Tahir har også flere års studier på NTNU, hvor han tok en mastergrad i globalisering og bærekraftig utvikling, og fikk skrevet en masteroppgave om syriske flyktninger.

– Temaet var moderne slaveri, og hvordan mange krigsflyktninger havnet i den ulovlige menneskehandelen.

I 2020 begynte han i sin jobb i Trondheim Kunsthall, som har som fokus å få økt kontakten mellom kulturlivet og innvandrere og flyktninger.

– For meg er det viktig å se språkets og kulturens betydning i hvordan man kan skape tilhørighet. Å få nykommerne inkludert er en sterk motgift mot utenforskap i et nytt samfunn. For meg har dette vært en viktig jobb, hvor jeg har kunnet dele uvurderlige erfaringer. Et godt eksempel er Bridges-festivalen, som får støtte fra Kulturrådet og kommunen. Brobygging handler fremst av alt om å kunne nå frem til de man skal nå frem til.