Hamid Ali Farooq er imam ved Islamic Cultural Centre. Han er også samtalepartner med muslimske pasienter på sykehus i Oslo.

Oslo universitetssykehus består av Rikshospitalet, Aker sykehus, Ullevål universitetssykehus og Radiumhospitalet.

– Snakk om Ramadan

I en melding til helsearbeiderne ved sykehusene anbefaler Oslo universitetssykehus de ansatte å snakke om  Ramadan og faste med pasientene. Sykehuset skriver at det er spesielt viktig å snakke med  pasienter som har kroniske lidelser som diabetes, hjerte- og karsykdom, kreft eller kronisk lungesykdom. Disse pasientene blir ekstra sårbare under korona-pandemien. 

Råd fra Helsedirektoratet

Oslo universitetssykehus viser til anbefalingene fra Helsedirektoratet under korona-pandemien. Helsedirektoratet sier at personer som er over 65 år ikke bør gjennomføre Ramadan. Voksne personer med diabetes bør heller ikke gjennomføre Ramadan.

Muslimske samtalepartnere

Pasienter som ønsker å snakke om korona og Ramadan, kan snakke med de muslimske samtalepartnerne i  samtalepartnertjenesten ved Oslo universitetssykehus. Legen kan også være med på samtalen. Målet er at de pasient, lege og samtalepartner skal finne løsninger som både tar hensyn til helse og religiøse behov.

Hamid Farooq er fast samtalepartner ved Oslo universitetssykehus. Han hilser sykehusansatte og muslimske pasienter og sier:

Helse viktigst

– Ramadan er en viktig måned for mange muslimer. I islam kommer alltid helsen til ethvert individ først. Vi råder derfor alle om å følge helsemyndighetenes anbefalinger for smittevern, kosthold og helse. Det finnes mange forskjellige typer sykdommer og i mange tilfeller vil du i henhold til religionen bli frarådet fra å faste. I slike tilfeller bør du vike fra fasten i Ramadan. Du kan ta igjen fasten senere hvis legen mener at du er frisk nok. Vi ønsker alle pasienter en velsignet Ramadan og god bedring!

ORDFORKLARINGER:
Anbefale: Råde. Si at man bør gjøre noe.
Sårbare: Utsatte. Her: Ekstra risiko for å bli alvorlig syk.
Samtalepartner: En som snakker med andre, her: en som snakker med pasientene.Fraråde: Si nei. Ikke anbefale, ikke råde.