Venter du barn? FHI anbefaler deg å ta koronavaksinen.
Foto: freestocks.org, unsplash.
Gravide bør ta alle tre dosene.
41Shares

Alle gravide bør ta koronavaksine. De bør ta alle de tre dosene. Anbefalingene om vaksine gjelder også i første del av svangerskapet. Vaksinen beskytter mor for alvorlig sykdom. Babyen i magen får antistoffer via mor slik at barnet er beskyttet etter fødsel. Risikoen for pusteproblemer og for tidlig fødsel er ikke vanlig hos fullvaksinerte gravide.

Internasjonale studier viser at gravide som får covid-19 har økt risiko for innleggelse og behov for pustehjelp enn ikke-gravide på samme alder. Derfor anbefaler FHI gravide koronavaksine. Det er også vist at covid-19 hos gravide gir høyere risiko for tidlig fødsel.

Vil du lese om gravide og koronavaksine på flere språk? Trykk her.