Statskirken ble avskaffet i 2012 i Norge.
Foto: Tom Skarbek-Wazynski on Unsplash
51 prosent av nordmenn sier de ikke tror på Gud. Det viser en undersøkelse fra Ipsos. Den norske kirke mener et ja/nei-spørsmål er for enkelt.
353Shares

Tror du på Gud? De fleste nordmenn svarer «nei» på det spørsmålet i dag.

Ipsos’ Norsk Monitor 2022 har stilt spørsmålet “Tror du på Gud?” til personer i Norge siden 1985. Det er en stor undersøkelse om samfunnet og hva vi tror på.

– Undersøkelsen viser den norske befolkningens holdninger til tro. En jevn utvikling siden 1985 og fram til i dag viser en nedgang i andelen som tror på Gud i Norge, sier prosjektansvarlig John Spilling i Ipsos til NTB.

Flere enn halvparten i Norge svarer at de ikke har gudstro. Det er første gang.

3.537 personer deltok i undersøkelsen. Den ble gjennomført fra oktober 2021 til mars 2022.

Ikke bra med ja/nei-spørsmål

Preses Olav Fykse Tveit i Den norske kirke (DNK) mener spørsmålet er for enkelt. Han sier at vi kan ha Kirken og Gud i livet vårt uten å ha en personlig tro.

– Tro kan gi seg uttrykk på mange måter, gjennom praksis, gjennom grunnleggende verdier, gjennom tilhørighet til tradisjon, kultur og historie, uten at en vil formulere det som en personlig tro, sier han til NTB.

Fykse Tveit tror at færre sier de tror på Gud i dag fordi de ikke hører og ser Kirkens arbeid og budskap like mye nå som før.

I Norge ble statskirken avskaffet i 2012. Ti år senere har andelen som ikke tror på Gud, økt med om lag 14 prosent.

Avskaffe kristne tradisjoner

Bør Norge avvikle religiøse helligdager? Noen personer mener ja. Siden Norge ikke har statskirke, burde ikke helligdager til én religion gjelde for alle. Det er argumentet deres.

Andre mener nei. Vi bør ikke avvikle religiøse helligdager.

Fykse Tveit sier at Norge er bygget på kristne og humanistiske verdier.

– Norsk Monitors enkle spørsmål om tro er ikke en folkeavstemning om den kristne kulturarven er en del av det norske fellessamfunnet. Norge er et land tuftet på kristne og humanistiske verdier, slår Fykse Tveit fast.

Han sier at per 2022 har Kirken fremdeles 3,5 millioner medlemmer. Kirken samler folk i alle livets faser, i sorg og glede.

Human-Etisk Forbund (HEF) mener samfunnet bør bevege seg videre fra kristne normer og tradisjoner, og at Ipsos-undersøkelsen viser nettopp det.

Human-Etisk Forbund mener at stat og religion ikke hører sammen. Mange offentlige tjenester har vært organisert gjennom statskirken. De ønsker at vi ikke skal ha gudstjenester i skolen. De vil også at flere enn bare prester skal være på sykehus, fengsler og i Forsvaret for personer som trenger noen å snakke med.

– Uavhengig av hvor mange som har en gudstro, tenker vi at det er mest rettferdig at staten er upartisk når det gjelder religion. I Norge har mange offentlige tjenester tradisjonelt vært organisert gjennom den gamle statskirken, sier generalsekretær Trond Enger i HEF til NTB.

Færre er personlig kristen

Andelen som svarer at de er personlig kristne, er den samme i dag som i 1985. Den er på 20 prosent. I 1985 svarte 33 prosent at de tror på Gud, men ikke er personlig kristen. I 2022 svarte 6 prosent at de tror på Gud, men ikke er personlig kristen.

Fykse Tveit sier at uttrykket personlig kristen er for gammelt.

– Uttrykket er utdatert, og det kan i seg selv ha bidratt til at rommet for å stå fram med en gudstro litt utenom de vanlige former, er blitt oppfattet som lite, sier preses Fykse Tveit.

Prosjektansvarlig Spilling sier at spørsmålene var det samme som i 1985. Derfor fanger de opp utviklingen i synet på tro, ifølge han.

– Jeg tror at det å svare at man tror på Gud, oppleves som langt mer forpliktende i dag enn hva det var før. Derfor tror jeg at svært få i dag svarer at de tror på Gud uten samtidig også å være personlig kristne, sier Spilling.

Gode liv uten religion

1 av 5 sier at de ikke vet om de tror på Gud. Andelen er det samme som før.

Protestantismen innen kristendom er fortsatt Norges største religion med 55 prosent. 1 av 4 svarer at de ikke har noe livssyn. 1 av 10 nordmenn identifiserer seg med Human-Etisk Forbund.

– Dette bekrefter en utvikling som har pågått i mange år, og som viser at gudstroen ikke nødvendigvis har like sterk stilling i Norge som før. De siste årene har vi hatt en kraftig
medlemsøkning, noe vi oppfatter at også samsvarer med resultatene fra undersøkelsen, sier Enger.

Han tror at flere opplever at de lever gode liv med verdier som likestilling, toleranse, menneskeverd og demokrati – uten at det baserer seg på gudstro.

(©NTB)

ORDSTILLING

jevn: lik, den samme

formulere: ordlegge seg, uttrykke seg, hvordan vi sier noe

budskap: mening, tanke, beskjed,  idé

avskaffe: slutte med, oppheve

avvikle: slutte med gradvis, slutte forsiktig

folkeavstemning: referendum, de som kan stemme kan si ja eller nei, for eksempel til EU

tuftet : bygget på

fase: periode, tid

bevege seg: forandre seg, endre, gå mot noe

upartisk: å ikke ta parti eller sak med noen, ikke gjøre forskjell

utdatert: uaktuell, for gammel

fange opp: oppfatte

samsvar: riktig forhold, overensstemmelse