En vakker sommerkveld i tigerstaden går nå inn i historien som en tragedie. En natt man satt lenge ute, nøt gode samtaler om livet, om selvrealisering, om kultur, om tilhørighet – og den ender med at man går i seng til lyden av sirener og politihelikopter, mens man søker febrilsk på nettet etter informasjon. Hva har skjedd? Kan det virkelig stemme at vårt lille land nok en gang får en svart dag lagt til i historien, en dag der ekstremisme og terror tar uskyldige liv igjen, sår frykt og redsel i våre hjerter? Kan det virkelig være sant?

Ekstremisme ødelegger og truer

Blant de som ble drept og skadet var mennesker som hadde sett frem til å feire individuelle rettigheter, retten til å elske fritt. En menneskerett vi er født med. Retten til å få være den man er og retten til å bære sin egen identitet fritt og stolt. Retten til å definere seg som hun, han, hen, de, dem, oss. 

For ja det er oss, det er vi, menneskene som er komponentene i et mangfoldig og vakkert samfunn. Et samfunn som har demokrati, likestilling og like rettigheter som bærebjelke. Et samfunn som heier frem individuelle rettigheter til å velge trosretning, politisk tilhørighet og seksualitet. Lørdagens terror er terror mot vårt demokrati. Ekstremisme er ekstremisme uansett hvilken side den utøves fra. Ekstremisme er ødeleggende, truende og tar liv uansett ideologien den måtte dyrke. 

Vi må svare med kjærlighet

Jeg håper så inderlig at vi klarer å forstå og skille mellom at et individs handlinger basert på ekstremisme ikke er likestilt med vedkommendes opprinnelse og religiøse retning. Jeg håper at vi som samfunn klarer å stå sammen slik vi gjorde da 22. juli-tragedien fant sted. Jeg håper at vi også denne gangen kan klare å stå samlet og svare på hat og terror med kjærlighet. At vi, nå enda sterkere, står sammen for å verne om skeives rett til et fritt og trygt liv. 

Lørdagens terror er terror mot vårt demokrati.

Jeg håper at vi klarer å romme og betrygge de som er berørt, særlig ungdommer, som er i en ekstra sårbar fase hvor de prøver å forstå sin egen seksualitet og identitet. 

Vi trenger også å våkne som samfunn. Våre politikere må jobbe med å forebygge ekstremisme og utenforskap. Vi trenger nasjonale tiltak som kan gi oss tryggheten tilbake. Trygghet til å kunne leve i nuet, uten å måtte være redde for eget og andre borgeres liv. Vi trenger at politikere sikrer vårt demokrati enda bedre og verner om individuelle rettigheter til å få velge livsretning og seksuell legning.

Terrorhandlingen som fant sted natten til lørdag påvirker ikke bare det skeive miljøet, men hele landet. Den kan også virke potensielt retraumatiserende for de som var nært berørt av 22. juliterroren i 2011. 

La oss vise hverandre ekstra omsorg og varme, la oss være samlet og verne om vårt mangfoldige og fargerike samfunn. La oss svare på terror og hat med kjærlighet og medmenneskelighet. 

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.