Flere sier nei til tvangsekteskap

0Shares

Tall fra “Selvhjelp for innvandrere og flyktninger” viser at det er
stadig flere ungdommer som henvender seg for å få hjelp.

Fra 2007 til
2008 gikk antallet alvorlige krisesaker blant mindreårige opp til 33 %.
Sakene dreier seg for det meste om tvangsekteskap og æresrelatert vold.