Asylmottaket i Bømlo får pålegg

Fikk åtte pålegg: Asylmottak i Bømlo har elendige forhold og har ikke gode rutiner på flere ting ifølge Arbeidstilsynet.
Foto: Scanstockphoto.com: Illustrasjonsbilde
Asylmottaket i Bømlo fikk åtte pålegg av Arbeidstilsynet i høsten. Ifølge Arbeidstilsynet ble det avslørt systemsvikt på flere områder etter at tilsynet i høst inspiserte forholdene.
0Shares

Systemsvikt går ut på flere mangelfulle rutiner ved asylmottaket i Bømlo, skriver Haugesunds Avis.
Blant annet fokuserte tilsynet på fare for vold og trusler, og at mottaket var dårlig forberedt på slik konflikthåndtering. I tillegg manglet blant annet verneombud og driftsleder opplæring i HMS-arbeid,
og tilsynet avdekket svikt i informasjon og kommunikasjon.

Lover bot og bedring
Hoff Holding er privatfirma som står for drift av mottaket. Firmaet driver mottak i en rekke andre kommuner. Mottaksleder Oscar Nilssen forsikrer at mottaket jobber med å følge opp
påleggene fra tilsynet, og at samarbeidet går greit for seg.

– Noe
annet hadde vi heller ikke ventet, sier han til Haugesunds Avis

Forebygging og håndtering av vanskelige situasjoner bør selvfølgelig være på plass før
man tar imot den første asylsøkeren, innrømmer han.

– Hoff Holding må være nøyere med rutinene ved neste korsvei, om tilliten til
selskapet skal opprettholdes.