Nå er det pappaenes tur!

Lars Semmerud, prosjektleder for Bydelsfedre og Nasreen Begum, stifter og leder for Bydelsmødre. Begum forteller at hun har fått mange henvendelser fra menn som etterspør et lignende tilbud som Bydelsmødre.
Foto: Foahbaz Quazi Mohammad
I høst starter prosjektet Bydelsfedre, bygget på den velprøvde Bydelsmødre-modellen. - Dette tiltaket er det virkelig stort behov for, sier stortingsrepresentant Jan Bøhler (AP).
501Shares

Bydelsmødre i Oslo  har siden 2016 jobbet for å bygge bro mellom sårbare minoritetskvinner og det offentlige. Nå følger Bydelsfedre etter med tilbud for fedre og menn med innvandrerbakgrunn som av forskjellige grunner opplever utenforskap.

Travel høst

– Det blir nok en travel høst!, ler sosionom Lars Semmerud. Han har jobbet i bydelsbarnevernet og med forebyggende arbeid i bydel Stovner. Nå helt fersk prosjektleder for prosjektet Bydelsfedre. Planen denne høsten er å  informere og rekruttere folk, komme i dialog med etatene, bydelene og andre  frivillige organisasjoner som jobber mot samme målgruppe.

– Vi skal kartlegge behovene for fedre, og innhente bakgrunnsmateriale og forskning. Grunnutdannelsen skal være i gang i februar-mars, forteller han til nettstedet bydelsmor.no.

Alna, Stovner eller Østensjø

Første milepæl er ifølge Semmerud å få på plass hvilke av Oslos bydeler som skal bli hjem til de første bydelsfedrene i pilotprosjektet. Det står mellom bydelene Alna, Stovner og Østensjø.

– Alle tre er interesserte, men det krever jo ressurser både økonomisk og personlig. Og vi ønsker at bydelen er genuint interessert, sier Semmerud.

Fagfolk fra bydelene

Det finnes få tilbud til menn som av forskjellige grunner ikke deltar aktivt i samfunnet, hevder bydelsmor.no.

Bydelsfedre skal rekruttere engasjerte frivillige som kan bygge bro mellom lokalsamfunnet og fedre som opplever utenforskap. På samme måte som hos Bydelsmødre, skal frivillige med ulike kulturelle bakgrunner gå gjennom et utdanningsløp der de lærer om tema som foreldreskap, samfunn og helse. Bydelen stiller med fagpersoner fra bydelens tjenester i opplæringsprogrammet, og slik vil bydelsfedrene ifølge Semmerud bli godt kjent med de lokale tilbudene som finnes og bygge tillit til instanser som barnevern, Rask psykisk helsehjelp og NAV. Bydelsfedrene vil ha store lokale nettverk og snakke mange ulike språk.

Fraværende far

Thomas Haile. (Foto: Privat)

Med seg på laget har Semmerud prosjektmedarbeider Thomas Haile, ergoterapeut med mastergrad i folkehelsevitenskap fra Norsk miljø- og biovitenskapelige universitet.  Haile forteller at han søkte jobben fordi han ønsket å jobbe med fedre som gode rollemodeller, noe han selv manglet da han vokste opp.

– Jeg vet hvordan det er å ha en far som ikke er der. Mor og far ble skilt da jeg gikk i første klasse, og da gikk far fra å være i huset veldig mye til nesten aldri. Mor hadde akkurat fått lillebroren min, og måtte ta seg av alle i tillegg til å jobbe,  sier han til bydelsmor.no.

–Jeg husker at jeg følte et behov for å bli sett, anerkjent og få ros. Da jeg ble eldre bestemte jeg meg for at når jeg fikk egne barn, skulle de alltid prioriteres først.

Møte folk på hjemmebane

Semmerud og Haile er enige i at nettopp det å komme i dialog med folk på hjemmebane vil være viktig.

– Ingen vil høre på noen som kommer og sier at “nå skal vi lære dere hvordan Norge.fungerer”. Det blir monolog, og vi ønsker at man heller skal lære av hverandre. Det må skje på folks egne arenaer, og det er bydelsfedrenes styrke, sier Haile.

– Det nytter heller ikke å formane, mener Semmerud. –Vi skal fremheve det menn gjør bra, og kan bli enda bedre på. Det ligger ingen motivasjon i å si at “dette er dere dårlige på, dette har dere ikke skjønt”. Mange er utrolig gode på å nyttiggjøre seg den kompetansen de sitter med fra egen kultur, oppvekst og barndom i rollen som far. Dette skal vi synliggjøre, sier Semmerud.  

– Fedrene er viktige

Jan Bøhler.
Foto : Eva Alnes Holte

– Dette prosjektet er det virkelig et stort behov for , sier stortingsrepresentant for Oslo Arbeiderparti, Jan Bøhler. Han tror at Bydelsfedre kan bety mye for å løse en del av de utfordringene han mener preger Oslo øst og Groruddalen.

– Her bor det folk med mange ulike kulturbakgrunner, og forskjellige tradisjoner knyttet til farsrollen. I noen familier, der man er vant til at fedre ikke spiller en stor rolle i barns liv, blir det et problem at far er for fraværende. Da er det viktig å få klarhet i hva som forventes av farsrollen i Norge, for fedre som er til stede skaper trygge barn, sier han til bydelsmor.no.

Bøhler menes det finnes mange gode rollemodeller i disse områdene av Oslo:

– Mange pappaer ønsker å gjøre sitt beste, men vet kanskje ikke helt hvordan, eller hva det handler om. Disse tror jeg bydelsfedrene kan få tak i. I tillegg må de nå ut til de som har mindre interesse for dette, og dermed kanskje større problemer i familien, uttaler han.

Annerledes farsrolle

Nasreen Begum er kvinnen bak suksessprosjektet Bydelsmødre. Hun  har lenge ønsket å starte opp Bydelsfedre. Hun tror de nye brobyggerne vil kunne utrette mye.

–Mange synes det er vanskelig å forstå en farsrolle som er veldig annerledes enn den de er vant til fra sine hjemland, og mange savner en arena der de kan snakke om vanskelige temaer og lære om sine rettigheter, sier hun.

– Bydelsfedre vil jobbe for å styrke fedres deltakelse i barns liv, og de frivillige er fedre som brenner for å gjøre en forskjell.