Hjem Nyheter Nytt Faglærte står igjen uten rett til dagpenger

Faglærte står igjen uten rett til dagpenger

PST vil overvåke flypasssasjerer 24 timer i døgnet.
Foto: Pixabay
– Situasjonen nå er ganske usikker, sier Mohamed Shabir til NRK. 1. november i år ble den midlertidige dagpengeordningen for utenlandske spesialister avviklet.
12Shares

Mohamed Shabir har jobbet som ingeniør i Bergen i tre år. Han er en av rundt 12 000 «spesialister» som har fått opphold i Norge fordi han besitter en kompetanse landet trenger.

Låst til ett yrke

–Jeg kom hit som ingeniør, og kan bare jobbe som ingeniør eller i en slik type rolle. Jeg kunne ikke jobbet i butikk hvis jeg hadde ønsket det, sier Mohamed til nrk.no.

Faglærte fra land utenfor EØS-området som er i Norge på spesialistvisum, er nemlig låst til et bestemt yrke eller arbeidsgiver gjennom oppholdstillatelsen. Siden de ikke kan ta andre jobber, blir de heller ikke ansett som «reelle arbeidssøkere» av Nav. Dermed har de ingen rett på dagpenger.

Ikke rett på dagpenger

I mai vedtok regjeringen en midlertidig forskriftsendring som tillot at også faglærte fra land utenfor EØS-området skulle få motta dagpenger ved permittering. 1. november ble ordningen avviklet.

Mohamed har de siste tre årene jobbet for et olje- og gasselskap, og han har etablert seg i Bergen sammen med sin ektefelle og halvannet år gamle sønn. Han betaler skatter og avgifter i Norge – men dersom han blir permittert, har han likevel ikke rett på dagpenger.

Skal prioritere norske og nordiske

Statssekretær Vegard Einan (H) i Arbeids- og sosialdepartementet forklarer til NRK at norske arbeidsgivere først og fremst skal rekruttere fra det norske, nordiske og europeiske arbeidsmarkedet. Bare ved særskilte behov kan man hente faglært arbeidskraft fra land utenfor EØS.

– Disse arbeidstakerne er her i Norge fordi det er et behov for arbeidskraften deres. Hvis ikke det er et behov lenger, så skal de heller ikke være her, sier Vegard Einan.  Han sier videre at regjeringen var tydelig på at de innførte en midlertidig unntaksordning ut oktober:

–  Den har alle vært klar over at går ut. Vi har vurdert den, og viderefører ikke ordningen.

Forstår frykten for fremtiden

UDI har ikke tall på hvor mange av de drøyt 12.000 faglærte som har oppholdt seg og jobbet i Norge under koronapandemien.

Nav opplyser til NRK at de har mottatt 150 søknader om dagpenger fra faglærte tredjelandsborgere fra mars til oktober i år. 131 personer fikk innvilget søknaden, mens 19 personer fikk søknaden sin avslått.

– Jeg har ingen problem med å forstå usikkerheten og frykten hos den enkelte for fremtiden, og den er det veldig mange som deler nå, med nesten 200.000 arbeidsledige i Norge, sier Einan i NRK-intervjuet.

“Håpløs situasjon”

Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer, NITO, har fått flere henvendelser fra medlemmer som oppdager at de ikke har rett til dagpenger. NITO mener både arbeidsgiver og arbeidstaker havner i en «håpløs» situasjon med dagens regelverk.

– Arbeidsgiver har bruk for kompetansen som de kan ha brukt store ressurser på å hente. Arbeidstaker har gjerne investert mye både personlig og økonomisk for å flytte. Permittering er midlertidig, men uten inntekt blir det raskt umulig å oppholde seg i Norge, sier advokat Kirsten Rydne til NRK.

– Bør få økonomisk kompensasjon

Anna-Sofie Ekendahl-Dreyer, leder for Caritas Norges arbeid på arbeidsinnvandringsfeltet, forteller til NRK at organisasjonen fikk flere henvendelser fra faglærte arbeidere i våres. De seneste månedene har de fått færre. Det kan tyde på at færre sliter økonomisk – eller at arbeidstakerne er blitt bedre kjent med regelverket.

Hun forstår at myndighetene må prioritere.

– Men man må samtidig ikke glemme de som faktisk har behov. Hvis det er noen faglærte som har behov for økonomisk kompensasjon ved tap av inntekt, så synes jeg også man skal sørge for at de får det. Dette er en ekstraordinært situasjon, og man bør se på litt mer langsiktige løsninger.

Mohamed slapp permittering

Mohamed forteller at han var nær ved å bli permittert for en stund siden. Etter å ha forklart situasjonen for sin arbeidsgiver, viste de ham velvilje.

– Jeg forklarte dem at jeg ikke vil kunne få penger fra Nav hvis jeg mister jobben, og at det putter familien min og meg i en vanskelig situasjon. Jeg var heldig og glad for at selskapet forstod situasjonen jeg stod i, og støttet meg i den.

Hans ønske er at myndighetene skal revurdere regelverket.

– Jeg vil at myndighetene skal vite at vi kommer hit og bidrar til systemet, og det vi ønsker er å bli støttet når det er et reelt behov for det. At de er forståelsesfulle, at de vet at vi er oppe og står så snart situasjonen forandrer seg, og at vi med glede vil bidra mer, sier Mohamed til NRK.