Flere utfordringer for funksjonshemmedes ytringsfrihet

– NIMs konklusjon er at det finnes utfordringer og barrierer for funksjonshemmedes ytringsfrihet i Norge, sier NIM-direktør Adele Matheson Mestad.
Foto: nhri.no
– Det finnes betydelige utfordringer for funksjonshemmedes ytringsfrihet i Norge i dag, sier NIM-direktør Adele Matheson Mestad.
93Shares

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) lanserer i dag en rapport om funksjonshemmedes ytringsfrihet. Formålet med rapporten er å kartlegge hvilke barrierer Norges største minoritet står overfor i utøvelsen av denne menneskerettigheten.

– Hvis man har en funksjonsnedsettelse, kan man møte helt andre barrierer for deltakelse i den offentlige debatten enn alle andre, sier Mestad i en pressemelding.

Ytringsfrihet handler om både retten til å gi og motta informasjon. I rapporten har NIM identifisert åtte utfordringer for funksjonshemmedes ytringsfrihet:

  • manglende tilgang til informasjon
  • mangelfull tilgang til ytringsarenaer
  • hets, trakassering og hatefulle ytringer
  • selvsensur og frykt for represalier
  • barrierer mot deltakelse i det politiske og offentlige liv
  • utilstrekkelig personlig assistanse
  • usynliggjøring og stigmatiserende medierepresentasjon
  • negative holdninger mot funksjonshemmede

– NIMs konklusjon er at det finnes utfordringer og barrierer for funksjonshemmedes ytringsfrihet i Norge. Utfordringene er ulike, men de har det til felles at de hver for seg og samlet kan gjøre det vanskeligere å delta i den offentlige debatten og hindre demokratisk deltakelse for funksjonshemmede. Disse utfordringene blir større når man ser dem i sammenheng, sier NIM-direktøren.

Les rapporten her