Stovner-ungdom lærer å bli ledere

Høy konsentrasjonsnivå: Ungdommene som møtte opp på Stovner frivilligsentral lærer om presentasjonsteknikk.
Foto: Claudio Castello
– Her finnes mange av fremtidens ledere, sier foredragsholder Satha Sritharan til Utrop.
0Shares

Blant de fremmøtte på Stovner frivilligsentral er det intens konsentrasjon. Foredragsholderen, som selv er vokst opp i bydelen, forteller om hvordan man skal presentere seg selv for et publikum på best mulig vis.

– Fokuser på temaet som du er blitt valgt til å snakke om. Husk kroppsholdning og øyekontakt, sier norsk-tamilske Satha Sritharan, kjent som en av Norges yngste TV-aksjonsledere.

Sritharan er en av mange foredragsholdere som av Stovner frivilligsentral har blitt valgt ut til å tale under en av flere workshops som arrangeres av Stovner Leaders, som er Kirkens Bymisjons lederprogram for unge mellom 16-22 år og driftes av Stovner frivilligsentral.

Her kan man stille seg spørsmålet: hva er jeg god til?

Får testet egne evner
Hibo Bashir, som er koordinator for prosjektet, forteller Utrop at man startet i fjor høst.

– Her får ungdommene lære lederansvar og kunnskapen til å utforske egne ressurser. Her kan man stille seg spørsmålet: hva er jeg god til? 

Ifølge Bashir er programmet satt opp med sju ulike workshops, som går over et helt skoleår, fra september til april.

– Innleggsholderne kommer fra næringslivet, fra vår egen bydel, samt folk som jobber frivillig og folk fra organisasjonslivet. Vi har sett det som viktig at folk fra ulike kompetansemiljøer skal bidra til workshopene, og at alle kommer hit for å bidra og gi ungdommene nye ferdigheter og nye kunnskaper.

– Er ungdommene som er med i prosjektet, gjengangere, eller byttes de ut?

– Alle ungdommene som er med i prosjektet, har søkt plass, vært på intervju og signert kontrakt hvor de forplikter seg til å jobbe frivillig minst en gang per halvår. Ungdommene har også forpliktet seg til å komme på minst seks av de til sammen sju workshopene som arrangeres. Vi har ikke workshops i desember og heller ikke i mai siden dette er eksamenstid for de aller fleste.

Lærerikt og inspirerende, er dommen fra (f.v) Hibo Bashir, prosjektkoordinator i frivilligsentralen, skoleelev Kang Ying She og foredragsholder Satha Sritharan.
Foto : Claudio Castello

Unge myndiggjøres
– Hva er prosjektets hovedmålsetning?

– Å myndiggjøre ungdommene. De får erfaring gjennom frivillig arbeid og blir mer samfunnsengasjert ved å blant annet omgås grupper som de ikke gjør til vanlig. Ungdommene kunne f eks i høst velge å jobbe i et tiltak som TV-aksjonen. I vårsemesteret kan man velge blant å være frivillig hos Akuttovernattingen for fattige tilreisende i sentrum eller på Ammerudhjemmet bo- og kultursenter. For de som deltar, er det kjekt å få dette på CV-en. De får også en avslutningsattest, så dette er noe de absolutt kan ta med videre som verdifull jobberfaring.

At man vokser med oppgavene, ser også Bashir på som veldig viktig.

– Ungdommene får blant annet boltre seg med å lage et eget arrangement hvert halvår. Forrige halvår lagde vi en aktivitetskveld for barn, som var vellykket, og som kom som følge av at ungdommene hadde en egen workshop med fokus på eventarbeid og planlegging.

– Små detaljer og store temaer
Foredragsholder Satha Sritharan og skoleelev Kang Ying She (16), som går førsteåret på Oslo Katedralskole, snakket med Utrop under pausen.

– Vi har gjennomgått ulike teknikker og former for presentasjon. Vi har tatt for oss de små detaljene og de store temaene. Vi har også hatt et ekstra fokus på kroppsspråk, og på visuell kommunikasjon, sier Sritharan.

Kang Ying She sier hun fra før av kunne noe om det som ble gjennomgått denne vinterkvelden på frivilligsentralen.

– Likevel er det noe jeg glemmer ofte, og så ender det opp med at jeg gjør en dårlig prestasjon på skolen, så det er greit med å repetere. Workshopen vil hjelpe meg med til å bli bedre til å kommunisere foran folk, noe som er nyttig, fordi jeg kan bli lett nervøs foran et publikum, forklarer hun.

Ser for seg fremtiden
–  Oj, jeg gikk jo også på Katta (Oslo Katedralskole, jour. anm.) da jeg var på hennes alder, sier Satha småoverrasket.

Selv vokste han opp på Stovner, en av Oslos mest mangfoldige bydeler.

– Å utvikle så mange med ulik og blandet bakgrunn synes jeg er positivt. At jeg vet at jeg kan ha bidratt til å fremme fremtidige unge ledere. For det rommet som du ser på Stovner i kveld, er fremtiden. Vi trenger flere flerkulturelle i gode posisjoner. Jeg ser ihvertfall mye potensiale i denne gjengen.

Satha glemmer ikke hvor han vokste opp, så han trår ofte til som frivillig, til tross for full jobb og studier.

– Jeg har selv vært med på ulike prosjekter her, og jeg kunne ikke gjøre annet enn å takke ja da jeg fikk invitasjonen til denne workshopen.

Kan Ying She liker godt læringsmodellen i prosjektet.

– Etter hver workshop har vi en oppsummeringsrunde, hvor vi går gjennom hva som er lært, og hvordan det kan brukes i en konkret situasjon, om det enn handler om frivillig arbeid eller eventplanlegging. Jeg har planer om å bli lærer, så denne workshopen har så langt vært det aller viktigste for meg, sier 16-åringen.