Vil åpne for lyd- og bildeopptak av muntlige forklaringer i UNE

UNE kan få lov til lyd- og bildeopptak av muntlige forklaringer.
Foto: Claudio Castello
Justis- og beredskapsdepartementet har vedtatt en forskriftsbestemmelse som åpner for å ta lyd- og bildeopptak av muntlige forklaringer som avgis for nemnda.
129Shares

Forskriftsbestemmelsene om dette er allerede vedtatt, og praksisen er en del av digitaliseringen i offentlig sektor.

Alle deltakere skal på forhånd varsles om at det vil bli tatt opptak, og klagere og vitner vil ha samme rett til innsyn i opptaket som i sakens øvrige dokumenter.

Samtidig vil forklaringer og informasjon fra klager og vitner sikres bedre, opplyser Justisdepartementet.

– Forklaringer som avgis i nemndmøter eller i saksforberedende samtaler i Utlendingsnemnda, er viktige bevis i alle saker nemnda har til behandling. Det skjer iblant at klager eller vitner mener at informasjon de har gitt, er blitt misforstått, og at en avgjørelse derfor bygger på feil opplysninger. Lyd- og bildeopptak gjør at man kan gå tilbake og kontrollere hva som er blitt sagt. Det vil styrke rettssikkerheten, fremholder departementet i en pressemelding.

Ser positivt på vedtaket

Generalsekretær i NOAS, Pål Nesse, sier til Utrop at det er det positivt at det vil bli mulig å etterprøve hva som faktisk har blitt sagt.

– Så må alle det gjelder varsles om dette på forhånd og senere ha lik rett til innsyn. Dersom det skulle være særlige grunner til å reservere seg, bør det være mulig. NOAS har lenge anbefalt at det tas opptak av asylintervjuer, og mener det samme bør være mulig i nemndmøter i Utlendingsnemnda (UNE). Det er en forutsetning at det etableres sikre rutiner for lagring av opptak, som jo vil inneholde fortrolig og sensitiv informasjon.