Jurist: Eid-feirende kan ta jobbfri

Feiring av eid er markering av krig, skrev representanten for Ex-muslimer i et blogginnlegg. Dette mener artikkelforfatteren er feil.

Arbeidstakere som har andre religiøse høytidsdager enn de offentlige helligdagene, har rett til fri fra jobben i inntil to dager hvert år.

Simployers rådgivere får i disse dager mange spørsmål om denne retten, og hvordan dette gjelder for den muslimske høytiden Eid.

– Formålet med bestemmelsen er at arbeidstakere som ikke er medlem av Den norske kirke skal sikres en minsterett til fri ved religiøse høytider. Ansatte som ønsker fri etter disse reglene må varsle arbeidsgiver senest 14 dager før en slik fridag. Dersom religionen den ansatte tilhører har flere enn to religiøse høytider hvert år, kan arbeidstaker selv velge hvilke to høytidsdager vedkommende vil ha fri, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Camilla Schie-Veslum, ifølge Simployer.

Arbeidstakere som ikke er medlem av Den norske kirke skal sikres en minsterett til fri ved religiøse høytider, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Camilla Schie-Veslum (Foto: Simployer).
Foto : Simployer

Skal ikke trekkes i lønn

Fridagene for feiring av religiøse høytider er i utgangspunktet uten lønn, men det skal likevel ikke trekkes lønn for fridagene.

Dersom arbeidsgiver ikke krever at dagene jobbes inn, vil permisjonen være lønnet.

– Arbeidsgiver kan kreve at de to dagene jobbes inn igjen senere. Denne innarbeidingen blir ikke regnet som overtid, selv om grensene for alminnelig arbeidstid overskrides. Arbeidsgiver bestemmer når innarbeidingen skal foretas, men skal først drøfte dette med arbeidstaker, sier Schie-Veslum.