Såbare kvinner rammes av lovendringer

Mange kvinner er fortvilte på grunn av endringene i regelverket for arbeidsavklaringspenger, melder MiRA-Senteret (illustrasjonsbilde - personene på bildet har ingen tilknytning til saken).
Foto: Liv Santos Holm
Mange kvinner i MiRA-Senterets nettverk rammes av hyppige lovendringer som får store konsekvenser i deres liv. 
0Shares

Etter at reglene som regulerer ordningen med arbeidsavklaringspenger ble endret i januar 2018, opplever vi nå at mange kvinner kommer til MiRA-Senteret for veiledning, og er veldig fortvilte, skriver Mirasenteret på sine nettsider.

Endringen gikk ut på at man har kuttet ned den ordinære perioden man får innvilget AAP fra 4 år til 3 år og det har også blitt strengere å få innvilget forlengelse av denne perioden.  

Lovendringene gjør det vanskeligere

Ifølge MiRA-Senteret er det viktig å få øynene opp for at lovendringer basert på en stereotyp forståelser for hvorfor mennesker ikke arbeider, både er diskriminerende og virker direkte arbeids- og integreringshemmende.

Lovendringene har i realiteten gjort det enda vanskeligere for en allerede sårbar gruppe i samfunnet, da mange har mistet mye av sin inntekt, uten at det finnes noen andre handlingsalternativ for dem.