Selvtillit som verdi

Innvandrere til Norge slutter opp om verdier som demokrati og ytringsfrihet
I mediene leser vi med jevne mellomrom at «norske» verdier er truet. Noen politikere mener at nordmenn må verne sine verdier. Men finnes det virkelig verdier som er kun norske, og er de truet?
0Shares

Det finnes nordmenn som tror at kun «norske» verdier er det som gjelder i
Norge og er verd å kjempe for. Det finnes mange gode «norske»
verdier, som mange må slutte opp om i Norge, mener de.

Nylig uttalte Ola Borten Moe (Sp), stortingsrepresentant fra Sør-Trøndelag og
leder av Stortingets næringskomité, til Adresseavisen.no at
norske verdier er truet fordi den norske kulturen mangler selvtillit.

– For å lykkes i å ønske andre
velkommen, må vi være trygge på vår egen kultur. Problemet er at
vi har alt for lite selvtillit på det norske, hevdet han.

Ikke islamsk
Jeg er
enig i noe av det han sier, og mener at det viktig for etniske
nordmenn å tro på sine verdier og at ingen kan frata dem deres verdier
hvis de selv ikke ønsker det. Så lenge grunnrollen til disse verdiene er sterk nok, kan ingen makt øddelegge dem.

Men jeg er ikke enig når han sier at disse verdiene blir
truet av innvandrere, særlig muslimer. Moe sier:

Vår
religionsfrihet og ytringsfrihet blir truet hver eneste dag (…) I et
samfunn som blir stadig mer flerkulturelt møter vi store
utfordringer (…) Dette har ført til en til dels mislykket
integreringspolitikk. Først i dag står tvangsekteskap,
kjønnslemlestelse og vold på dagsordenen.

Men hvem har sagt at tvangsekteskap eller kjønnslemlestelse
godtas for eksempel innen islam? Mange muslimske land, blant annet
Sudan, der kjønnslemlestelse av jenter mest utbredt, forbyr disse
handlingene. Selv om noen praktiserer dette, betyr ikke
det at de har bakgrunn i verdier som er del i islamsk lære.

Få som ønsker sharia-lov
I en kronikk han skrev like før han døde i april, uttrykte Steinar Lem
sterk bekymring for at muslimer skal komme i flertall i Norge, og at
vi vil få et religiøst samfunn som bygger på eldgamle skrifter.
Enkelte er enige med han og er bekymret for at sharialoven skal
innføres her i landet.

Under valgkampen besøkte Frp-politikere Malmö og den
innvandrerdominerte bydelen Rosengård for å undersøke om Siv Jensens svenske skrekkeksempel på snikislamisering også kan skje i Norge. Ifølge ordføreren i Rosengård, Andreas Konstantinides, er det ingen sharialover i bydelen. Man kan praktisere det i sitt privatliv. Konstantinides hadde en annen forklaring på utfordringene i bydelen Rosengård. Ifølge han er fattige, arbeidsløse, hjemløse mennesker overrepresentert i bydelen, mennesker som i tillegg bor svært
trangt. Utfordringene skyldes ikke islam eller det at islamistiske grupper
agerer med kriminelle handlinger.

Ifølge en meningsmåling som TNS Gallup har utført blant
norske muslimer for TV 2, er 72 prosent mot å innføre sharialoven
her i landet. 14 prosent vil ha slik lovgiving, og like mange svarte
“vet ikke” på spørsmålet.

Sharialoven finnes ikke som et entydig nedskrevet lovverk, men
formuleres til enhver tid gjennom ulike skriftlærdes ofte varierende
tolkninger av Koranen. Det er mange elementer i sharia som
faktisk praktiseres her i Norge, uten at det har truet det norske
samfunnet. Eksempler er religiøse ritualer, for eksempel det å be,
gifte seg, skille seg, og andre aspekter ved dagliglivet. Så lenge
det man gjør ikke er i strid med norske lover, er det ikke et
problem.

Det er de ytterliggående elementene i sharialoven som er omstridte
her. Eksempler er dødsstraff, piskeslag ved zina (samleie utenfor
ekteskapet), amputering ved tyveri og så videre. I praksis er det veldig
vanskelig å implementere disse straffene fra sharialovene. Denne typen sanksjoner
praktiseres til en viss grad i Iran og Saudi Arabia. Disse landene
kritiseres ofte av muslimer både i muslimske land og Vesten.
Man kan derfor ikke si at alle muslimer følger sharialovene til
punkt og prikke.

Universelle verdier
Når man spør nordmenn hva «norske»verdier er, er svaret ofte
religionfrihet, demokrati, ytringsfrihet, likestilling og personlig
frihet. Jeg mener at disse verdier ikke er særnorske. De er
universelle verdier, som de fleste er enige i.

Dessuten er nettopp disse verdiene like viktige for mange av
oss som tilhører minoritetsgruppen muslimer. Mange muslimer har søkt
asyl i Norge, nettopp for å slippe forfølgelse fra udemokratiske og
undertrykkende regimer. Hvordan kan de nå true det de har søkt
tilflukt fra?

For meg er verdier noe som bygger opp og vedlikeholder et verdig
fellesskap. Verdier som innvandrere holder seg til innenfor religiøse eller kulturelle fellesskap, men som ikke påvirker storsamfunnet, er ingen trussel mot det verdifellesskapet vi har i Norge. På samme måte som “norske” subkulturer som rockekulturen eller alternativ religiøsitet ikke truer det store, norske fellesskapet. Det er viktig å jakte på felles verdier som
knytter oss sammen.

Norge bør være et samfunn som kan ta opp i seg impulser fra andre kulturer og religioner, uten at det
innebærer at nordmenn forkaster det levesett de har i
dag. Det er snakk om å ha selvtillit.