Muslimene fikk urettmessig skylda for at Seljord ungdomsskole ønsket å nedtone den norske jula. Samtidig bidrar skolen selv til ekskluderende holdninger med å utelate julebegrepet, skriver kommentarforfatteren.
Foto: Wikicommons/Stephane Mignon
Ingen skal føle seg utenfor på Seljord ungdomsskole. Derfor kaller de julekaker for tradisjonsbakst og julemat for tradisjonsmat.

Juleballet ble for flere år siden omdøpt til skoleball. Mat- og helselæreren forteller at det ikke blir rød duk og julepynt på bordene i adventstiden. Hun har også valgt bort servietter som det står “Merry Christmas” på for å ta hensyn til alle elevene.

– Enkelte trosretninger er veldig sensitive. Mange søker fritak når de hører at det er jul. Vi prøver å gjøre det mer nøytralt, sier hun til Telemarksavisa, hvor saken første gang ble omtalt.

Rektoren følger opp med at skolen ikke vil støte noen og viser til Opplæringslovens §1-1. Der står det blant annet at alle former for diskriminering skal motarbeides.

Sosiale medier kokte

Men, vi forstår ikke hvordan ordet jul kan diskriminere noen.

Den årvisse “nyheten” om at andre trosretninger ikke tåler jula, spredde seg som ild i tørt gress eller som tente adventslys på juleduken.

Nettstedet Resett snappet den opp først, fikk blod på tann og la den ut på Facebook. Reaksjonene lot ikke vente på seg. En typisk kommentar var denne:

“Skal vi bare hive våre tradisjoner og vår kultur på båten? Elever er pålagt ikke å snakke om julen for da kan muslimske medelever bli krenket. Nå er det nok krenkelses-elendighet, nå må grensen for den snillistiske galskapen være nådd!”

For muslimene fikk skylden.

Ingen muslimer ønsket å fjerne jula

Facebook kokte og den ene hatmeldingen mot muslimer avløste den andre. Inntil det plutselig kom for en dag at det var Jehovas Vitner som skolen hadde tatt julehensyn til. Da ble Facebook fredelig igjen.

Det viste seg at ingen muslimer har ønsket ordet “jul” fjernet på Seljord skole. Rådmann Finn-Arild Bystrøm har uttalt  til filternyheter.noat ingen muslimske elever har bedt seg fritatt fra arrangementer fordi de har “jul” i navnet. Ingen foresatte har heller kontaktet skolen med negative tilbakemeldinger om hvordan førjulstida skal håndteres på skolen.

Det viste seg at ingen muslimer har ønsket ordet “jul” fjernet på Seljord skole.

Så hvorfor har skolen gått til dette skrittet? Jo, for å inkludere elever fra trossamfunnet Jehovas Vitner, som ellers ville blitt krevd fritatt av foreldre/menighet. Det sektlignende trossamfunnet ser på julefeiringen som en hedensk skikk.

Historieløst å gjemme norsk jul

Muslimene var sikkert glade for at denne misforståelsen ble ryddet opp i. Antageligvis vil de fleste av dem ha seg frabedt oppfatningen av at de ikke unner kristne å feire jul, akkurat som vi unner dem å feire Eid. Helt sikkert skulle de veldig gjerne ha sluppet å stå i skuddlinjen for all hetsen på sosiale medier.

Vi forstår at iveren etter å tekkes alle på Seljord skole vekker reaksjoner. Det er misforstått, upedagogisk og historieløst å gjemme bort den norske jula.

“Dette blir for dumt. I Norge feirer vi jul. Enig?” skrev barne og familieminister Kjell Ingolf Ropstad på sin Facebook-side. “Det å viske ut vår egen historie og tradisjon for å inkludere de som har en annen bakgrunn, er en misforstått form for inkludering.”

“Selvsagt snakker vi om jul og er stolte av våre tradisjoner”, fulgte kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner opp i kommentarfeltet.

Hvis noen føler seg krenket over at elevene får julefri, spiser julekaker og pynter med julelys, så dem om det, tenker vi. Men de må gjerne kalle juleballet for skoleball, hvis det fører til at flere elever får lov av foreldrene til å være med.

I Opplæringslovens § 1-1 står det videre at “opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til forståinga av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon. Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk tradisjon”.

Seljord ungdomsskole tror de tar ønskelig hensyn til alle elevene ved å gjemme bort julebegrepene. Seljord ungdomsskole mener vel, de vil være inkluderende. I virkeligheten opptrer skolen ekskluderende og fyrer opp under rasistiske holdninger.