Til kamp mot “Shayk Google”

Dr. Muhammad Al-Ninowy er skolert i islamsk teologi og besøkte nylig Norge med det formål å skape bevissthet om islamsk budskap for fred og mot ekstremisme
Foto: Madina Institute
Ungdom skaffer seg feil og potensielt radikaliserende informasjon om islam på nettet. Nylig arrangerte Madina Institute og Islamsk Råd Norge et seminar om ekstremisme med den velkjente lærde Shaykh Dr. Muhammad Al-Ninowy fra USA. 
0Shares
Latest posts by Mohammad Amer Ali (styreleder), Afzall Iqball (styremedlem) og Samina Carina Ishaq (styremedlem), al (see all)

Oppmøtet var stort, også av mennesker tilhørende andre trosretninger enn islam, blant annet jøder og kristne. Det er viktig med mangfold og inkludering i kampen mot ekstremisme og for forebygging.

Violence is a language of the inarticulate. Islam is a faith that offers people, all people regardless of background hope, growth and opportunity. Anything in the name of faith or religion that takes away hope, growth and opportunity from people is absolutely un-Islamic… ” Shaykh Dr. Ninowy, Tv2-Nyhetene, Oslo 12. oktober 2014.

Ungdom lar seg fascinere
I den siste tiden har mediebildet vært oversvømt av temaer som ekstremisme, hat, vold og ondskap utført i Guds og islams navn. Det fortelles om brutalitet fra ulike terroristgrupper som legitimerer handlingene sine med religionen islam. Dette har medført at vold og ekstremisme gang på gang kobles til islam og dermed gir folk i Norge et negativt og feilaktig bilde av religionen. Mange undrer seg over om islam virkelig er fredens og kjærlighetens religion. Syndebukken blir muslimene, og stigmatisering og stempling forekommer, dessverre. Men problemet er ikke bare terroristenes herjinger, men at det finnes individer her hjemme som blir fascinert av disse brutale handlingene. Spørsmålet som dukker opp er: hvordan kan vi forebygge og forhindre at norske borgere blir inspirert av dette, til den grad at enkelte faktisk velger å forlate Norge.

Påvirkning gjennom nettet
Det er nærliggende å anta at de som lar seg overbevise av ekstremistiske ideer har blitt påvirket av eksterne krefter gjennom sosiale medier og Internett. Mange har falt utenfor samfunnet. «Tomrommet» har de informasjon som til slutt villeder dem. Det har vært mye debatt om hvorvidt det er moskeene som har skylden, eller også imamene eller Islamsk Råd Norge. Men så er spørsmålet hvordan moskeene kan være synderne når ekstremistisk ideologi egentlig er et samfunnsproblem? Etter mye fram og om hvem som har skylden og hva som burde gjøres, er det bred enighet om at det trengs informasjon, kunnskap, dialog og brobygging for å bekjempe alle former for ekstremisme. Religionen islam understreker eksplisitt nestekjærlighet, toleranse og respekt.

Seminaret var godt besøkt av folk fra alle slags trosretninger og politiske leirer.
Foto : Madina Institute
Muslimer er som andre folk
Madina Institute arrangerte tidligere i høst en mini-norgesturne i tre ulike byer : Oslo, Bergen og Stavanger med den anerkjente lærde Shaykh Dr. Muhammad al-Ninowy. Temaet var ”Islam – the religion of peace and love?”. Dr. Ninowy er utdannet lege (kreftforsker) og er ekspert innenfor innenfor hadith-litteraturen, som er taler, referater eller beretninger fra Profeten Muhammad (måtte fred og velsignelser være over han og hans familie). Dr. Ninowy har akkumulert stor kunnskap om Koranen. Madina Institute sitt hovedarrangement fant sted i Oslo på Elvebakken videregående skole. Temaet var ”Islam the religion of Peace or Extremism?”. Her tok Dr. Ninowy opp hvilket ståsted islam har til ekstremisme. Han poengterte gjennom foredraget sitt at muslimer er som alle andre mennesker, en del av «menneske-fabrikken». Denne «fabrikken» produserer både gode og dårlige eksemplarer. Det er ikke bare blant muslimene man finner «crazy-people», som han kalte det, de finnes overalt og blant alle grupper, etnisiteter, i alle kulturer og i alle land. Vår jobb er å identifisere dem og ikke la ungdommen bli rekruttert av dem. Så er det store spørsmålet: Hvordan?

“Shayk Google”
Ifølge Dr. Ninowy blir uvitende ungdommer fôret med feilinformasjon via Internett og sosiale medier. En tilnærming er at mange av disse ungdommene anser seg som “Shaykh Google”. Resultatet blir at de tilegner de seg både korrekt og feilaktig kunnskap fra folk som spiller «lekprofessorer». Det er ikke bare imamenes jobb, men alle muslimers, og faktisk alle menneskers, å stoppe slik rekruttering til enhver «crazy» gruppering, om det så er ekstremister, rasister eller terrorister. Med andre ord et det et samfunnsansvar! Ulike tendenser viser de fleste unge mennesker i dag ikke lærer ekstremisme fra moskeene (lokale eller internasjonale), de lærer dette fra imamen på Internett, med andre ord fra “Shaykh Google” som har kapret religionen og legitimerer handlinger som ikke har noe islam å gjøre.

Kunnskap er nøkkelen
Å stoppe “Shaykh Google”, og de som later til å være «eksperter» er ingen enkel sak. Det er her imamene må komme inn. Hvor de kan muligens komme seg på denne “google-trenden” og gjøre seg mer tilgjengelig for ungdommer. De er nødt til å innta de foraene som brukes i dag samt at de kontinuerlig gjør en innsats til å være åpne for ungdommen, slik at de kan få svar på sine spørsmål og deretter være med på styre de ulike moskeene og instansene. På denne måten kan man få til en dialog mellom generasjonene og mellom lek og lærd. Ungdommer i dag har et stort behov for å bli inkludert. De trenger instanser eller plattformer hvor man har mulighet for å ha en åpen dialog, riktig informasjonsformidling og hvor man får mulighet for å lufte sine tanker. Det er nettopp en av grunnene til at Madina Institute har kommet på banen. Gjennom åpne dialogmøter, seminarer og kurs ønsker vi å tilby ungdommen en plattform hvor de kan tilegne seg kunnskap, bli oppmuntret til åpen dialog, ha rom for diskusjoner og fri tenkning.

Nestekjærlighet hjelper
Under seminaret ”Islam – the religion of Peace or Extremism?” ble det mot slutten mulighet for å stille spørsmål til Dr. Ninowy. Det var tilnærmet 300 mennesker på arrangementet og svært mange var engasjerte og stilte spørsmål om de brutale terrorhandlingene som nå skjer, om ekstremisme og hvordan man kan forebygge den. Svaret var klart og tydelig, islam tar eksplisitt avstand fra ekstremisme og fokuserer på kjærlighet, toleranse og respekt for hverandre. De som ofte blir ”ekstreme”, er mennesker som har lite kunnskap, er ignorante og støtter holdninger som bremser samfunnsutviklingen. Det er viktig at man tilpasser seg og verdsetter det samfunnet man er i, slik som Norge, som er et vakkert land, man må verdsette dette. Dr. Ninowy presiserte flere ganger gjennom seminaret ”If you are only good to those who are good to you, then what good are you?” Dette var en viktig påminnelse for alle sammen. Et annet viktig aspekt som ble konstatert gjennom foredraget, var at mennesker har glemt å elske og være gode mot hverandre. Dermed oppstår det floker av konflikter. Det er viktig å ha en preventiv tilnærming og jobbe med nestekjærlighet og inkludering.

Stort forbedringspotensial
Vi har i løpet av de siste månedene sett at Islamsk Råd Norge, politiet, regjeringen og andre aktører har forent krefter med majoriteten av de norske muslimene i deres kamp imot radikalisering og ekstremisme. Dette er en fin start, men vi trenger å fullføre løpet, alle kan bli med – det er ennå et stort forbedringspotensial. Vi trenger åpen dialog, flere konferanser, seminarer og workshops med lærde slik som Shaykh Dr. Muhammad al- Ninowy for å vise at sammen kan man stå mot ekstremisme og forebygge at den eskalerer. Vi har et stort behov å redde ungdommen fra ”Shaykh Google”, som har kapret religionen, og vi har et stort behov for å gjøre riktig kunnskap tilgjengelig og behandle informasjon kildekritisk. Kampen har så vidt begynt, vi har ikke råd til å miste flere ungdommer til barbariske aktører.