Ble kalt “neger” og kastet på glattcelle

0Shares

Hos politiet er derfor neger et verdinøytralt ord som brukes til å beskrive en person med mørk hudfarge.

Hun tror det har gått mange hus forbi at ordet i dag for mange har en negativ klang.

Jeg forundres over at Politiet har påtatt seg oppgaven å definere innholdet av ord i Norge. Hva synes

Språkrådet om det? En annen tanke som melder seg er: Hvorfor benekter ofte polititjenestemenn iflg. media at de har benyttet nedsettende rasistiske uttrykk, dersom politiet har bestet at rasistiske uttrykk er verdinøytrale i politiet? Hvordan i alle dager kan noen arresteres for rasisme, dersom negativt ladede ord er definert verdinøytralet i den instansen som skal slå ned på slikt? Etter siste ukes oppslag der homofile kritiserer politiet for ikke å registrere vold og trakassering av homofile, er det nærliggende å spørre om også negative uttrykk om homofile er filt runde i kanten?

Jeg er ikke i tvil om at ”neger” beskriver mer enn hudfarge. Jeg er heller ikke i tvil om at mange benytter begrepet uten å være klar over det negative halehenget og det problematiske ved å definere folk etter hudfargen alene. På samme måte som ikke alle er politisk interesserte, er ikke alle interessert i ordenes betydning. Jeg har nylig latt en diskusjon rase videre uten å ”arrestere” (!) vedkommende for bruk av ordet ”neger”. Man må velge sine kamper med omhu.

Det fremkommer i Dagsavisens artikkel at Oslo politidistrikt har sendt et brev til Politiderektoratet for å endre praksisen. De har visstnok ikke fått svar.

Dette er en sak som kanskje hører hjemme i utdanningen av politibetjenter?

Jeg tror jeg sender en e-post til direktoratet og spør.