Illustrasjon: Istock/Getty

I Utrop 2. september angriper Sofia Rana, 4. kandidat for Rødt Oslo, oss som står bak oppropet «Fjern ‘Rasismeparagrafen’!» for «en historieløshet uten like». Hvem er her egentlig historieløs?

Rana tar til orde for at «det bør være strengere håndheving av lovverk mot rasisme og hatytringer. Dette mener jeg er viktig med tanke på hvordan det offentlige ordskiftet har blitt. Uttaleser som var helt bak mål for 15 år siden er helt innenfor, selv hos politikere.» Rana er åpenbart ikke tilhenger av fri debatt om følsomme temaer. Hun gir ingen eksempler på hva slags ytringer – fra politikere eller andre – hun mener burde møtes med straff. Likevel fastslår hun at «Vi trenger rasismeparagrafen, nå mer en noen gang».

Straffeloven paragraf 185 er blitt brukt oftere de siste årene. I en rekke tilfeller er mennesker blitt straffet etter denne paragrafen ene og alene for å ha uttrykt sin mening. Dette er et angrep på ytringsfriheten, en av bærebjelkene i vårt liberale demokrati. Ikke overraskende har den illiberale paragraf 185 sitt opphav i et helt annet politisk system enn dagens norske – det totalitære Sovjetunionen med «Stalin-grunnloven» av 1936. Det er heller ikke overraskende at en representant for det selverklært kommunistiske partiet Rødt helhjertet slutter opp om en straffebestemmelse som har et idéinnhold av kommunistisk opprinnelse.

Rana er åpenbart ikke tilhenger av fri debatt om følsomme temaer

Vi har sett hvordan totalitære stater har begått massive menneskerettighetsbrudd, blant annet ved systematisk undertrykkelse av ytringsfrihet. Dette gjelder ikke bare Nazi-Tyskland, men også kommunistiske stater som den stalinistiske. Det er nærmest ufattelig at et liberalt demokrati som vårt i 2019 har en straffelov som innskrenker ytringsfriheten på samme måte som i Sovjetunionen.

Det er mulig Rana ønsker stalinistiske tilstander i dagens Norge. Ellers bør hun snarest begynne å lese seg opp på kommunismens historie. Da vil hun se hvordan bruk av kneblingsparagrafer mot politiske motstandere lett kan etterfølges av omfattende statsterror – og det som verre er.

Historieløshet er unektelig meget farlig.