(Faksimile, Utrop, 26. november)
I Utrop, den 26. november, skriver idéhistoriker Dag Herbjørnsrud at Aftenposten skriver om antisemittisme i muslimske miljøer for å få flere klikk. «Herbjørnsruds argument hviler på en kreativ og artig bruk av tall», svarer Aftenposten-kommentator.
Therese Sollien
Latest posts by Therese Sollien (see all)

Tidligere publiserte tekster i debatten om HL-senterets rapport: 

Idéhistoriker Dag Herbjørnsrud langer den 26. november ut mot Aftenposten, Ingeborg Senneset og undertegnede i en fersk novelle han har publisert i Utrop

Muslimer er ikke mer antisemittiske enn resten av befolkningen, påstår han, og viser til at siden det bare er en litt større andel blant muslimer enn majoritetsbefolkningen som nærer antisemittiske holdninger, er det ikke noe å bry seg om.

Bagatellisering

Herbjørnsruds argument hviler på en kreativ og artig bruk av tall. Siden det er færre muslimer enn etniske nordmenn i Norge, er det færre antisemitter som er muslimske. Det er jo både sant og rett. Men det er også helt trivielt i denne sammenhengen.

Undersøkelsen som jeg viste til i min to år gamle kommentar, og som Herbjørnsrud fortjenestefullt henter frem fra glemselen, viser to ting jeg syntes var av interesse.

Det første er at bare 64 prosent av muslimene i undersøkelsen, hadde hørt om Holocaust. Det er ille nok.

Herbjørnsruds argument hviler på en kreativ og artig bruk av tall

Verre er det at 12 prosent av befolkningen generelt og hele 20 prosent av den muslimske andelen støtter følgende påstand: «Når en tenker på hvordan Israel behandler palestinerne, kan trakassering og vold rettet mot jøder forsvares». En fjerdedel i befolkningsutvalget og en tredjedel av de muslimske respondentene ville ikke svare på spørsmålet i det hele tatt. Herbjørnsruds bagatellisering sier sitt. I et intervju med Utrop, også den 26. november, sier han dette: «– Det er spesielt en del muslimer over 60 år som har svart “ja” på dette, og det virker urimelig å tro at disse eldre kan mene at man skal gå til angrep på uskyldige jøder på gaten i Norge.»

Hva vet han om det? Er det en øvre aldersgrense for voldshandlinger og aksept for disse? Er det for øvrig bare fysisk vold som truer?

Overraskende at Herbjørnsrud ikke er mer bekymret

Ingenting ville glede meg mer enn om Herbjørnsrud hadde rett. Intet ville vært bedre enn om de norske jødene som i samme undersøkelse oppgir antisemittisme som et alvorlig og økende samfunnsproblem, var bekymret uten grunn.

To av tre norske jøder skjuler sin religiøse tilhørighet fordi de frykter negative holdninger. Det bekymrer tydeligvis ikke Herbjørnsrud. Som den gode antirasisten han er, er det overraskende.

Herbjørnsrud tillater seg den grove påstand at Aftenposten skriver om antisemittisme i muslimske miljøer for å få klikk.

Hvis det er slikt som driver en, får man forhåpentlig en kort karriere i avisspaltene. Av for meg uforståelige grunner trykkes Herbjørnsruds clickbait stadig vekk likevel.