– Brenn i vei!, muslimer kan uansett Koranen utenat, men det er allikevel en respektløs handling, skriver Vegar Jørgenstuen, som ønsker de hatefulle gruppene vekk fra gatene og inn i dialog og kunnskapsdeling.
Foto: Skjermdump
Ideologien til NDL, Pegida, SIAN og HRS er basert på kunnskapsløshet. Å brenne koraner har liten virkning, muslimer kan den utenat – men det er ekstremt respektløst, skriver Vegar Jørgenstuen
1.9K+Shares

Fra da innvandrere begynte å slå seg ned i landet har det vokst frem grupper som frykter fremmede kulturer, religioner og alt annet som ikke er typisk vestlig eller europeisk. Det kan virke som om de anser fremmede kulturer som en trussel og er av den oppfatningen at det kun kan eksistere én bestemt kultur i Norge, at det ikke er plass til annerledestenkende. Dette har ført til ekstreme ytringer fra politikere, en økning av høyreekstreme og forskjellige demonstrasjoner. Alt dette kunne ha vært unngått ved dialog og kunnskap.

Spredningen av hatgrupper

Under valgkampsinnspurten av kommunestyre- og fylkestingsvalget i 1987 stod Carl I. Hagen – daværende formann for Fremskrittspartiet – og leste høyt fra et brev som var undertegnet Mohammad Mustafa. Brevet var ifølge Hagen blitt tilsendt han i posten og var en oppfordring til å slutte å jobbe mot innvandring og islam ettersom muslimene i Norge allerede var mange og fødte flere barn enn nordmenn. Brevet viste seg straks å være falskt og Hagen unnskyldte seg med at han kanskje skulle ha sjekket autentisiteten til brevet før han i det hele tatt dro det frem i valgkampen. Man kan spekulere i om dette var en bevisst handling for å plante en falsk oppfatning av muslimer i samfunnet.

Tidlig på 1990-tallet var Arne Myrdal en aktiv innvandringsmotstander og ble blant annet dømt for ett års fengsel for planlegging av å sprenge et asylmottak, dømt til fengsel for vold mot demonstranter og var generelt veldig aktiv i å verne fedrelandet mot innvandring. Myrdal er et eksempel på en mann som helt uten grunn har sett innvandring som en trussel mot Norge.

Nå i nyere tid har vi sett NDL – såkalt Norwegian Defence League – som har oppgitt at de arbeider mot islamsk innflytelse i det norske samfunnet. Vi har sett Pegida, SIAN (Stopp islamiseringen av Norge) og Human Rights Service, som alle jobber mot én eneste bestemt folkegruppe i Norge. De om lag 200.000-250.000 muslimene i vårt langstrakte land er ingen trussel mot det norske folk, den norske kulturen eller noe som helst annet om man åpner opp for et mangfoldig samfunn som kan inkludere flere forskjellige minoriteters ønsker og meninger. Likevel blir muslimer fremstilt som en trussel av de ovennevnte. Disse folkene som vi i dag ser jobbe mot innvandring baserer sine meninger og handlinger på et kunnskapsløst grunnlag.

Demonstrasjoner basert på uvitenhet

Det vi i dag ser er antiislamske grupperinger som demonstrerer med høyttaler på gata og prøver å vekke angst i det norske samfunnet. Muslimer blir fremstilt som løgnere som benekter at «islam hater ikke-troende», eller at de er ekte krigere med en våt drøm om å få bli med i voldsomme terrororganisasjoner.

For disse anti-islamske demonstrantene er alle muslimer farlige eller onde på en eller annen måte og de gjør alt de makter for å få det norske folk til å få samme forståelse. For å vise at de mener alvor så prøver de å skape en reaksjon hos muslimer ved å brenne en fysisk kopi av Koranen, noe som kun er barnslig og tankeløst.

Koranen er i bunn og grunn en muntlig åpenbaring, den tar ikke skade av om fysiske kopier blir brent

Å brenne religiøse bøker skaper ikke noe annet enn ufred og skille i samfunnet. Koranen er i bunn og grunn en muntlig åpenbaring, den tar ikke skade av om fysiske kopier blir brent ettersom den allerede har blitt bevart i hjertet til millioner av mennesker gjennom stadig resitering og memorering. Å brenne den fysiske boken hvori denne muntlige åpenbaringen er bevart, er uansett ekstremt respektløst og burde absolutt anses som forbudt grunnet diskrimineringen av en bestemt religiøs folkegruppe. Alle skal få lov til å si sin mening, men ytringsfriheten bør absolutt stoppe der hvor oppfordring til hat, latterliggjøring og krenkelse begynner.

Ignoranse er roten til hat

Hadde Carl I. Hagen kontaktet Mohammad Mustafa angående brevet, hadde han unngått å plante falske ideer i samfunnet og ydmykelsen av å bli ansett som en løgner. Her hadde dialog og kunnskap ført forskjellige kulturer sammen, ikke fra hverandre.

Hadde Arne Myrdal faktisk snakket med innvandrere og oppriktig prøvd å forstå deres situasjon, så hadde han sluppet fengsel og sluppet å møte ryggen til 10.000 tilskuere. Her hadde dialog og kunnskap vært veien til fred og forståelse.

Av ignoranse vokser hat frem, og når flere kommer sammen og blir enige i all deres ignoranse så vokser hatgrupper frem. Disse gruppene setter i gang handlinger som til slutt skaper uro i samfunnet. Alt dette starter med ignoranse.

Hadde disse individene søkt kunnskap til å begynne med, hadde samfunnet blitt skånet for deres høylytte munner som kun skaper misforståelser, hat og brede skillevegger mellom folk. Jeg er helt enig i at det er visse utfordringer ved innvandring, men en viktig regel jeg ønsker at alle lærer seg er at det enkelte innvandrere gjør av kriminelle handlinger som voldtekt, drap, rasisme, ran og lignende ikke er basert på hva deres religion lærer dem, men bunner som regel i å ha opplevd krig, dårlige miljøer, korrupte styresystemer og kaos. Det er psykiske sår som har satt dype arr i disse menneskene, ikke religion. Jeg vil også påstå at fraværet av religiøs kunnskap og spiritualitet hos en del innvandrere også er en medvirkende årsak til deres handlingsmønster.

Hadde individene i de anti-islamske gruppene søkt kunnskap så hadde de selv forstått at enkelte handlinger utført av personer med muslimsk bakgrunn ikke har noe som helst med islam å gjøre. Derfor ønsker jeg grupper som planter og sprer ubegrunnet frykt for en bestemt folkegruppe vekk fra gatene, og ønsker de velkommen til å prate med de som de skriker så mye ut om.