Gutteomskjæring handler om religiøs frihet for jøder og muslimer, og må reguleres fremfor forbys, er standpunktet fra SVs Akhtar Chaudry.
Foto: Privat
Frp ønsker å snu integreringen 30 år tilbake. Partiet vil rett og slett ta stemmeretten ved kommune- og fylkestingsvalg fra innvandrerne som ikke har norsk statsborgerskap, skriver Akhtar Chaudhry, stortingsrepresentant for SV i dette innlegget.
SV vil styrke det norske demokratiet. Vi vil gi innvandrerne mulighet til å påvirke sitt eget liv, sin egen hverdag og vårt demokrati. I disse valgkampdager er det verdt å nevne at SV har en lang tradisjon om å nominere minoritetene til kommunestyrene og fylkestingene. Oslo SV har nominert hele 14 kandidater med minoritetsbakgrunn til bystyret. Det utgjør om lag 25 % av kandidatene på lista. Det tilsvarer byens etniske sammensetning. I Kongsvinger har SV nominert hele tre politikere med minoritetsbakgrunn på toppen av sin kommuneliste. SV har hatt en stortingsrepresentant med minoritetsbakgrunn i 4 år.
Vi oppfordrer velgere med minoritetsbakgrunn til å stemme og dermed utøve sin innflytelse på politikken i sine nærmiljøer. Vi utgir valginformasjon på mange språk slik at velgere som ennå ikke har rukket å lære norsk skal kunne forstå vår politikk og vårt samfunn. Men dette kan endre seg dersom Frp får gjennomsalg for sin politikk.
Frp vil nemlig frata innvandrerne stemmerett ved lokalvalgene. Frp fremmet følgende forslag i Stortinget i 2008: Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om at stemmerett ved lokalvalg begrenses til norske borgere, innenfor rammen av de internasjonale avtalene Norge er forpliktet av.
Klarere enn dette kan det ikke sies. Frp ønsker å snu integreringen 30 år tilbake. Partiet vil rett og slett ta stemmeretten ved kommune- og fylkestingsvalg fra innvandrerne som ikke har norsk statsborgerskap, men har bodd i landet i over minst tre år.
Det var på tidlig 19080-tallet valgloven ble endret. All innvandrere over 18 år fikk lov til å stemme ved kommune- og fylkestingsvalg dersom de hadde tre års lovlig opphold i landet. Dette har betydd mye for integrasjonen og deltagelsen. Retten stil å kunne stemme, bli hørt og bli valgt har knyttet innvandrerne tettere til det norske demokratiet og lokalmiljøer. De bryr seg mer om den lokale skoleveien, eldresentra, sykehjemmene, legevakttjenesten, renovasjonsetaten og lokalveibygging. De utøver innflytelse og tar ansvar. Dersom man fratar dem retten til å påvirke har man samtidig sagt at de ikke trenger å bry som om det norske samfunnet og demokratiet. Dette er en ekskludering og en alvorlig beskjed.