Illustrasjonsfoto.
Kristin Walstad og Laial Janet Ayoub
Latest posts by Kristin Walstad og Laial Janet Ayoub (see all)

 
Kristin Walstad         Laial Janet Ayoub

Vi takker Dag Herbjørnsrud for en engasjerende kommentar i Utrop den 20. april. Han etterlyser mer engasjement blant innbyggere i Bærum, og påstår at Bærum-folk, inkludert redaksjonen i landets største lokalavis, ikke tar vold og diskriminering på alvor.

Kommentaren har sitt utgangspunkt i en mye delt video der en mann dytter en kvinne ned i en grøft. Herbjørnsrud går hardt ut mot lokalavisen Budstikka som dekket hendelsen basert på politiets uttalelser på stedet.

Dag Herbjørnsrud etterlyste i sin kommentar engasjement fra både Budstikka og Bærum-folk. [Faksimile, Utrop 20.04.2020]
Han går også hardt ut mot to kvinner som har skrevet innlegg om saken i samme avis. Det er oss. Vårt mål med innlegget var i hovedsak å løfte en samtale om hverdagsrasisme og hatkriminalitet, basert på en svært kortfattet nyhetssak og de mange reaksjoner i etterkant av videoen på sosiale medier.

La det være klokkeklart at KFUK-KFUM Forandringshuset  står på de unges side, vårt mandat tilsier at vi er opptatt av å synliggjøre behovet for kunnskap og forebyggende arbeid. Hvis det ble oppfattet at vi la ansvaret for voldshendelsen på de unge, er det beklagelig. Ansvaret ligger alltid hos den som utøver vold.

Vi som jobber med ungdom mener vi må kunne ha flere tanker i hodet samtidig hvis vi skal lykkes med å forebygge rasisme og utenforskap. Vi må gjennomføre brede kampanjer og programmer som hever kunnskap, ansvarliggjøre oss og endrer holdninger. Samtidig som vi må styrke de av oss som blir utsatt for rasisme ved å gi gode verktøy.

Ansvaret ligger alltid hos den som utøver vold

Og ja, Herbjørnsrud. Dette feltet trenger økt fokus og mere ressurser i Bærum, derav vår kommentar.

Vårt utgangspunkt

Herbjørnsrud har hatt tilgang til en politianmeldelse av advokat John Christian Elden som vi ikke har hatt. Med andre ord: Vi har ikke hatt et felles kunnskapsgrunnlag for å debattere hendelsen.

Undertegnede uttaler seg heller ikke som “Bæringer” eller på vegne av Bærum-folk. Vi er ikke engang bosatt i Bærum, men engasjerer oss i saken fordi vi er del av KFUK-KFUM Forandringshuset som jobber med å skape åpne og trygge fellesskap for ungdom i Bærum, særlig for de av oss som av ulike grunner opplever utenforskap.

Vi er enige i at det har vært lite debatt og engasjement rundt saken. Nettopp fordi vi vet at mange ungdommer som har sett denne videoen på sosiale medier nå føler seg litt mindre trygge i nærområdet sitt som følge av hendelsen, var det viktig for oss å engasjere oss.

Veien videre

Vi er nok enige om mye, Herbjørnsrud: Vi skal stå opp for hverandre når noen av oss blir utsatt for vold. Vi skal stå opp for hverandre når noen av oss blir utsatt for rasisme. Derfor bør vi bruke tiden fremover på å holde fokus på nettopp det, istedenfor å redusere samtalen til et «oss» og «dem».

Vi ser frem til å fortsette vårt arbeid med å gi unge verktøy for å kunne håndtere den rasismen vi vet mange blir utsatt for, samtidig som vi gjør det vi kan for å snu en negativ trend hva hatkriminalitet angår. Alle unge skal ha rett og mulighet til å være seg selv, både i øst og vest.