– For statsministeren og hennes parti handler dette ikke om flyktningers behov, men om Høyre-politikk og sikre seg velgere som er mot innvandring til neste stortingsvalg.
Foto: Firuz Kutal
Det er ikke vårt ansvar å ta i mot alle flyktninger i hele verden, men det er vårt nasjonale ansvar å ha en politikk som forholder seg til hva som skjer i verden, også under kriser, skriver Frøydis Skaug-Andersen.
779Shares

Høyre foreslår å innføre en innvandrer-handlingsregel laget etter mal av handlingsregelen for oljefondet. Begrepet «handlingsregel» er myntet direkte på det handlingsrommet som de statlige myndigheter har fått til å porsjonere oljeinntekter inn i norsk økonomi. Det vil si at Stortinget ikke skal bruke mer oljepenger, enn det som tilsvarer den årlige avkastningen vi får fra fond, aksjer og eiendom som staten har investert i utlandet. 

1500 madrasser og 10 telt – Vennlig hilsen Norges regjering

Torbjørn Røe Isaksen i Høyres innvandringsutvalg  sier at Norges innvandringspolitikk derimot ikke skal styres av det som skjer internasjonalt (kriser). Stortinget skal beslutte et gjennomsnittlig måltall for hvor mange flyktninger Norge kan motta pr år. Hva dette måltallet skal styres etter har Røe Isaksen ikke sagt, bare at det skal være forutsigbart i tiår frem i tid. 

Norge har de siste årene tatt imot svært få asylsøkere selv om pågangen har vært stor. Grekerne har vært tvunget til å ta imot flere enn 50% av alle som søker tilflukt i Europa og har mer enn 100 000 asylsøkere i landet. Hellas er det første trygge ankomstlandet mange kommer til, og Dublinkonvensjonen tilsier at søknadene derfor skal behandles der. Da vi i Norge fikk flyktninger over Storskog, var Norge første ankomstland og den norske regjeringen fikk panikk. Når det samme skjer i Hellas viser den norske regjering ingen forståelse for situasjonen. De gir EØS-midler, 1500 madrasser og 10 telt, har god samvittighet og anser ellers grekernes problem som utenfor sitt ansvarsområde.

«Viktig å ta imot færre nå», når 70,7 millioner er på flukt

«Nå skal vi i en tid fremover ta i mot færre innvandrere», sier Torbjørn Røe Isaksen i Høyres innvandringsutvalg, – men legger til, for å gjøre det mer spiselig for de mer liberale, – «for å ta høyde for fremtidige flyktningstrømmer». Det vil altså si at vi likevel skal la oss styre av internasjonale kriser?

Høyre vil lage en flyktning-bufferkonto. Norge skal kunne spare seg til å ta imot flere flyktninger neste år, hvis vi ikke tar i mot så mange i år. Det vil si at de flyktningbarna som i dag lever i konsentrasjonsleir-lignende tilstander på øyene i Hellas, må konkurrere mot nøden noen andre kanskje vil oppleve neste år, men som vi ikke vet om ennå. Har denne handlingsregelen til hensikt å gi oss et større eller mindre handlingsrom, i forhold til det som skjer ute i verden av flyktningkriser? 

Black lives don’t matter for sittende regjering

Er det virkelig riktig tidspunkt å stramme inn og ta imot færre når 70,7 millioner mennesker var registrert på flukt ved inngangen til 2020 og Norge ikke tar i mot mer enn 0,004% av dem? 

Flyktningenes behov i bakgrunnen

Statsminister Solberg vet at 107 norske kommuner ønsker å ta i mot flyktningbarn som lever i Moria-leiren på Lesvos. Likevel måtte regjeringen presses til å godta at Norge skal ta i mot noen av dem, og da med forbehold om at minst åtte andre europeiske land også må være med å evakuere noen. Når det er i ferd med å skje, justerer Høyre sitt løfte og sier at de ikke vil regne med England og Sveits siden de er utenfor EU. Dette sier en god del om Høyre og regjeringens innstilling til å ta i mot mennesker i oppriktig nød, når de kjemper på denne skitne måten for å hindre til og med barn fra å komme til Norge. Samtidig leser vi at Tyskland evakuerer mange barn fra leirene. Tyskland som har erfaring, og vet en del om å forårsake lidelse og om ansvar. De henter 243 syke barn fra konsentrasjonsleirene i Hellas nå, og tar også imot deres foreldre og søsken i tillegg.

Høyre har et fasitsvar de ønsker å komme frem til, og leter etter utregninger og en handlingsregel som tilfredsstiller svaret de ønsker seg. Å være med å finne en rettferdig internasjonal fordelingsnøkkel og løse et kritisk humanitært problem er tydeligvis ikke en del av Høyres fasitsvar. For statsministeren og hennes parti handler dette ikke om flyktningers behov, men om Høyre-politikk og sikre seg velgere som er mot innvandring til neste stortingsvalg.

Det er bare å innse at «black lives don´t matter» for den regjeringen vi har nå.