Sophie Essmat sitt innlegg inneholder faktafeil, mener Minotenk.
Foto: Souhaila Bougrine
De fleste av oss er lei av hijabdebatt, men Sophie Essmats innlegg i Utrop har så mange grove faktafeil at det ikke bør stå uimotsagt i en avis som mange leser for å få mer innsikt i det flerkulturelle Norge.
0Shares
Latest posts by Linda Alzaghari, daglig leder, Minotenk – Minoritetspolitisk tenketank (see all)

Overskriften «Hijab er politisk propaganda» er en uriktig – dog meget utbredt – påstand som knytter hijabbærende kvinner til skumle ideer om islamisme og sharia-innføring. «Hijab kan brukes som et ledd i politisk propaganda» ville vært mer sannferdig.

Videre skriver Essmat at politisk islam er en maktfaktor i Europa og Amerika – som om også dette er et etablert faktum. Moderat islamisme er en maktfaktor i det semi-europeiske landet Tyrkia, men i Europa og Amerika har ikke islamistiske partier noensinne lykkes i å slå rot – og det er heller ikke noe som peker i retning av at islamisme i noen som helst form vil bli en maktfaktor i vesten i fremtiden.

Ikke lemfeldig

Hijab er ikke en del av islam hevder Esshat. Ordet hijab står helt riktig ikke nevnt i Koranen i betydningen hodeplagg, det er ordet jilbab som brukes. Jilbab er et plagg som kan minne om kappen Jomfru Maria ofte er fremstilt med – som også inkluderer hodet. Troende kvinner blir i Koranen oppfordret til å trekke sin jilbab om seg. Essmat mener de skriftlærde har forvekslet jilbab med hijab. Så lemfeldig foregår ikke tolkningsprosedyrene – det er en omfattende vitenskap som gås gjennom i sømmene av kritiske opponenter og som må tåle tidens tann.

Essmat har for øvrig misforstått hva hadith er – det er ikke vers i Koranen slik hun skriver. Hadith er fortellinger om hva profeten Mohammed sa og gjorde i forskjellige situasjoner og som ved siden av Koranen utgjør kildegrunnlaget for islam. I hadith utdypes det hva som menes med tildekkingen som det oppfordres til i Koranen. Det arabiske ordet hijab betyr «dekke» eller «skille» og slik har hijab blitt den mest vanlige betegnelsen på muslimske kvinners klesdrakt. Mer mystisk er det ikke.

Kan ikke misforstås

Tolkningen av de islamske skriftene har vært dominert av menn – og dette kommer spesielt godt til syne i den teologiske litteraturen om tildekking, med beskrivelser av «den kvinnelige natur» som vanskelig kan forklares med annet enn mannssjåvinisme. Dette forandrer ikke på utgangspunktet som er at troende kvinner oppfordres til sømmelig kledsel flere steder både i Koranen og i hadith-samlingene – dette kan ikke misforstås.

Apolitiske islamske bevegelser og miljøer bruker også hijab og tolker dette som en del av den islamske tradisjonen. Norske muslimer flest har ikke noe forhold til «politisk islam» – men uansett om noen kvinner skulle bruke hijab som en politisk ytring er det like fullt en menneskerett.