Det er lov å fortelle barna at dere voksne også har det vanskelig.
Foto: Pixabay
Det er stor enighet om at barn trenger å få vite noe om foreldres sykdom. Denne informasjonen må passe til barnets alder, skriver Romerike familievernkontor. 
265Shares

Hallo,
Min kone er veldig deprimert, og det er tungt for hele familien. Barna og jeg forsøker å muntre henne opp, men det er vanskelig. Nå er jeg bekymret for hvordan situasjonen påvirker de tre barna våre. Jeg blir lei meg hvis det skal gå utover dem.
Hilsen bekymret far

Kjære bekymret far.

Det høres ut som alle i familien deres har det tungt nå. Jeg håper din kone får den behandlingen hun trenger. Noen ganger blir foreldre alvorlig syke eller skadet. Sykdom kan være i kroppen eller psykisk. Livet forandres, enten for alltid eller for en periode. Hverdagen blir annerledes, og hele familien blir påvirket. 

Du kjenner barna deres. Er det store forandringer i det siste? Har noen av barna blitt mer triste, urolige eller sinte? Prøver de å ta rollen til en voksen i familien? Noen barn uttrykker at de har det vondt gjennom kroppen, som vondt i hodet eller magen. Slike endringer er svært ofte et tegn på at barnet ikke har det greit. Hva trenger barna dine da?

Informasjon

Det er stor enighet om at barn trenger å få vite noe om sykdommen. Denne informasjonen må passe til barnets alder. Barn trenger også at informasjonen gjentas.  Hvis det er vanskelig, kan dere be noen hjelpe dere.  Kanskje kan noen av mors behandlere fortelle barna litt om hva depresjon er? Og kanskje kan mor være med og si litt selv om hvordan hun har det og hva slags hjelp hun får?

Snakke om det vonde

Barn har behov for å snakke om tankene sine. Små barn gjør det ofte gjennom lek og tegning. Større barn vil kanskje snakke med andre, skrive eller finne informasjon på internett. Uansett er det viktig at sykdommen er et tema som kan snakkes om.

Det å stå opp om morgenen, gå på skole eller barnehage og møte de man pleier å være sammen med har stor verdi

Familie og venner

Familie og venner er ekstra viktige nå. I en slik situasjon er det lett å skyve andre unna fordi man ikke har overskudd. Men de fleste liker å være til støtte. Det er godt for barn å få oppmerksomhet og opplevelser med andre når mor kanskje ikke orker så mye.

Holde på hverdagen

Det er mye trygghet i hverdager. I den grad det er mulig er det best å ha hverdagene mest mulig normale. Det å stå opp om morgenen, gå på skole eller barnehage og møte de man pleier å være sammen med har stor verdi. Det er godt å tenke på noe annet, hvis barna er bekymret for moren sin. Livet går videre tross sykdommen, og det er lov og viktig å tenke på andre ting.

Foreldrenes forhold

Det er lov å fortelle barna at dere voksne også har det vanskelig. Men barna trenger ikke alle detaljer. Samtidig er det viktig å vise at selv om det er vanskelig, klarer vi å bære det vonde og at barna vil bli tatt vare på videre også. For at barna skal føle at det er ok å vise følelser og snakke om det, må de voksne vise at de tåler det selv om det er vondt.

Oppsøk hjelp hvis nødvendig, både helsestasjon og familievernet er steder dere kan snakke om hvordan dere har det sammen.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.