Start med blanke ark når du skal delta i debatt om islam, skriver Mohammed Arslan.
Foto: Pixabay
Det intense fokuset på islam i samfunnsdebatten krever en viss ansvarlighet fra debattantenes side. Mohammed Arslan anbefaler «nullstilling» før man kaster seg ut i neste debatt.
441Shares

I løpet av det siste året er islam blitt nevnt i overdrevent omfang i samfunnsdebatten. Narrativet er endret fra å separere, til nå å harmonisere grusomhet med Allahs navn. Dessverre oppleves debatten som både usunn og uærlig. En løsning på dette er å ta en blåtur til moskeen. 

«Enhver muslim er et dårlig medmenneske»

På NRK Debatten den 3. september ble lederen av gruppen Stopp islamisering av Norge spurt om hans tidligere påstander rundt islam. Blant disse var påstanden om at «enhver muslim er et dårlig medmenneske». Selv med 30 års mellomrom mellom oss, føler jeg at det er på sin plass å svare han med noe en tidligere lærer lærte meg: «Du forstår ikke hele teksten ved å kun lese én setning.» 

Dersom du kun velger å fokusere på krigs- og strafferetten i islam, er det klart at du vil forbli ignorant rundt islam sitt standpunkt til fred og diplomati. Din intensjon vil gjenspeiles i kunnskapen du henter opp. Det er mange muslimer som har utført terrorhandlinger rundt omkring i verden. Ingen nekter for at Osama bin Laden anså seg selv som muslim, men det bør for all del debatteres hvorvidt det han praktiserte var i samsvar med islams teologi eller ikke. Essensen i verdensreligionen er å tjene seg opp til et bedre liv etter døden – de fleste muslimer vil derfor påpeke at Bin Laden kjørte seg fast. Det er derfor både apatisk, barnslig og trangsynt å påstå at en oppriktig muslim tilsvarer et dårlig medmenneske. 

Et øyeblikk bak et slør av uvitenhet

For en sunnere og ærligere debatt må vi gjøre et godt forarbeid. Vi må anvende en metode som var fremhevet av blant annet den politiske filosofen John Rawls. Amerikaneren la vekt på hva mennesket, av sin natur, uten noen form for kunnskap om sin nåværende situasjon, hadde opprettet av politiske institusjoner og prinsipper ved å «nullstille» sine kunnskaper. Nullstilling kan beskrives som å stille seg bak et slør av uvitenhet. Dette kan for eksempel gjøres før en gjeninnfører kunnskapen om islam.  

Fra en bror, til en annen

Det norske samfunnet har behov for samarbeid og samhold, ikke hatytringer og splittelser. Still deg bak det ovennevnte uvitenhetssløret og forsøk å danne deg en formening uten de forkunnskapene du har fra media, venner og lignende. Dersom islam skal ha en stor plass i samfunnsdebatten, bør den ikke bero på pseudo-uttalelser. 

En «blåtur» er definert som ‘en tur med ukjent reisemål’ – en tur ut i det blå, om man vil, og en slik blåtur vil kunne skape en endring hos dem som begrenser islam til kun å handle om hat og grusomhet. Det er dermed viktig å tilrettelegge for en gjeninnføring av kunnskapen om islam. 

Det samme gjelder for nordmenn som er muslimer. Etter 9/11 startet reisen for flere muslimer. Reisen som handlet om å harmonisere norske og islamske verdier. Flere følte nå behovet for å forklare sitt standpunkt rundt enkelte vers i Koranen. Problemet var at dette medførte at de jobbet for å «endre» religionen. De kjente på behovet for å endre betydningen eller konteksten av et vers, aller mest for å tie kritikerne og gjøre det klart at deres standpunkt er milevis fra fra de makabre antakelsene kritikerne uttrykte. 

For en sunnere og ærligere debatt må vi gjøre et godt forarbeid

Etter min mening blir også sistnevnte feil. Islam er islam, og Koranen sine ord har ikke endret seg på 1400 år. Som bevis på akkurat dette pleier flere muslimer å vise til Hifz-metoden, der Koranen læres utenat, med samme retningslinjer som for 13-1400 år siden. Vi må være ærlige og anvende argumenter som har vært filtrert gjennom faktasjekking og ikke av dine personlige preferanser. Vi må slutte å forme islam etter våre egne ønsker, og heller ta oss turen bak uvitenhetssløret og gjeninnføre kunnskapen. 

Vi lever i et samfunn hvor det anses akseptabelt å holde det privat hvilket politisk parti man har stemt på. På samme måte må det også være akseptabelt å holde sine formeninger og tolkninger rundt islam privat. Dersom man deltar i samfunnsdebatten, bør man passe på å gjøre dette etter å ha vært på en blåtur til moskeen. 

Et felles mål

Enkelte norske lover er utformet for å virke preventive. Dersom en nordmann trer over grensene som loven har satt, vil det være ignorant å sette spørsmålstegn ved lovtekstene. På samme måte kan ikke Koranen være offer for hat og kritikk for å ha regulert lovområder som var nødvendige for 1400 år tilbake. 

Har du møkk på brillene, så er det ikke ubegripelig hvorfor samfunnet virker skittent for akkurat deg. Kongeriket og verdensreligionen kan sameksistere. Islam er mine vinger, og Norge den medvinden som gir meg muligheten til å utnytte mitt fulle potensial. I disse øyeblikkene oppstår også turbulens. I slike tider er det viktig å verne om vingene sine. 

Lykkes vi med det i dag, slipper vi å ta en slik blåtur til et annet religiøst bygg i fremtiden.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.