Mohammed Arslan

Den 10. april holdt den antiislamske organisasjonen SIAN (Stopp islamiseringen av Norge) demonstrasjon i Drammen sentrum. Mot-demonstranter møtte opp, og det som fulgte var voldelige sammenstøt. I mine øyne bør muslimer vende ryggen.

Muslimer flest vil ikke «islamisere» Norge

SIAN har i de siste år holdt en rekke demonstrasjoner rundt i landet. Disse har som regel blitt møtt av mot-demonstrasjoner, og har oftest resultert i voldelige sammenstøt. Blant annet kan man vise til fjorårets demonstrasjon foran Stortinget. Vold og uro er repetitivt i disse demonstrasjonene. Spørsmålet er om det leder i retning en løsning. 

Det er ingen tvil om at muslimer flest vil inneha negative tanker om SIAN. Den antiislamske organisasjonen har et enormt svakt grunnlag. For dem vil enhver muslim bli oppfattet som en trussel – om de er fredelig eller ikke. For SIAN er disse norske muslimene brikker i et spill som til syvende sist har til hensikt å «islamisere» hele Norge. Noe som selvfølgelig ikke stemmer. 

SIAN undergraver norske verdier

SIAN har ikke bare et problem med islam, de har et problem med religionsfriheten. Dette er nemlig en gruppe som mener at de står for demokrati og frihet – men har de virkelig dekning for å mene det? Deres handlinger vitner om det motsatte. Skal demokrati og frihet gjelde for alle utenom muslimer? 

Slike grupper fungerer som en gift i det norske samfunnet

SIAN må ta en runde med seg selv, eventuelt oppdatere deres kunnskap om demokrati og frihet, og også om religionen islam. Slike grupper fungerer som en gift i det norske samfunnet. Det er viktig at man forstår at deres tolkning av demokrati og frihet undergraver det Norge står for. 

Vend dem ryggen, også når de fornærmer din tro

Selv om man står i en situasjon der det hovedsakelig er muslimer som demonstrerer mot SIAN, er organisasjonen en gruppe som bør fordømmes av større deler av samfunnet. Muslim eller ei: De fleste nordmenn kan enes om at demokratiet og friheten vi har i dag ikke skal undergraves. 

Realiteten er for øvrig ikke helt optimal. Det er som regel muslimer som demonstrerer imot, og ofte er flere av disse mindreårige. Det er viktig at man fordømmer SIAN, men ikke på den måten som vi uheldigvis ser i flere byer. Vis din motstand ved å debattere, og ved å vende ryggen når enkelte går over grensen. Det er viktig å ignorere, selv om enkelte utsagn kan virke inn på din tro. Dette er også stadfestet i Koranens Sure 4, vers 138-140. 

SIAN, en redd ulv

SIAN viser stolt til logoen sin som er en illustrasjon av en ulv. Jeg mener denne passer perfekt for gruppa. Selv om deres intensjon bak logoen muligens var en annen, er det ingen tvil om at ulver er redde for det som er ukjent for dem. Beskjeden til SIAN bør være: Søk kunnskap – og gi slipp på frykten. 

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.