Allerede utmattede og livredde unge utsettes for et nytt traume ved en deportering.
Foto: Unicef
Saken om deporteringen av Mustafa får mange nordmenn til å gremmes over vår egen nasjon, skriver Walther-Nordahl Sørensen i dette oppropet.
Walther-Nordahl Sørensen
Latest posts by Walther-Nordahl Sørensen (see all)

Saken gjelder ditt kyniske og fraværende engasjement vedrørende saken om Mustafa. Selv en bergenser forstår norsk. Og over halve Norge roper på rettferdighet i denne saken.

Det er dere som våre folkevalgte som har seigpint gutten i over 12 år, på grunn av at moren skal ha blitt oppfattet som uklar rundt hvor hun flyktet fra. Greit, hvem ville vel ikke vært litt skjelven i knærne i møte med det bryske, norske byråkrati?

Erna du hevder på fullstendig sviktende grunnlag at denne saken kan du ikke blande deg i. Du er landets øverste politisk ansvarlige, og kan instruere hvem du vil. I partiprogrammet deres står det at Høyre skal være et inkluderende parti. Sørg for at akkurat de ordene ikke drukner i sin egen ordflom.

At bror til Mustafa har fått opphold er og blir da en gåte om Mustafa ikke får samme behandling. Jeg gjentar at 12 år seigpining er nok. Det er tre stortingsperioder. Og det er en humanitær skam, at saken har dradd ut så lenge.

Til slutt vil jeg minne om Arnulf Øverland sine ord om ikke å tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv. 

Så Erna, ta tak i saken og ta ett ord i din munn og legg saken død. Ropet fra oss i kongeriket blir snart til et brøl. Et brøl i avmakt og hvor mange vil gremmes over vår egen nasjon.

Lykke til i arbeidet med demokraturet.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.