Tor Inge Vormedals nye butikknabo i Haugesund, Abdulrahman Ali.
Som de fleste land i Europa og USA er Norge blitt et flerkulturelt samfunn. Det må alle akseptere, skriver Tor Inge Vormedal i dette innlegget.
261Shares
Latest posts by Tor Inge Vormedal (see all)

For en stund siden kom en eldre haugesunder innom min butikk i Sørhauggata. Han måtte innom for å få si at han synes det var så trist at jeg hadde fått en nabo ved siden av meg – en utlending.

«Du vet det Vormedal, de får 30 000 kroner for å starte opp, så slår de seg konk, snyter moms og så starter de opp et nytt sted en annen plass.»

Oppstartspakke og svindel ukjent for UDI og NAV

Jeg måtte innrømme at dette var nytt for meg og jeg lurte på hvor han hadde sine opplysninger fra? Det kunne han ikke si noe om, men han var sikker i sin sak.

Mannen som var innom meg var ingen hvemsomhelst. Han er en kjent tidligere forretningsmann og er daglig å se på byen. Blant sin generasjon er han det ungdommen kaller en «influenser» – en som mange hører på. 

Jeg tillot meg derfor å undersøke hans påstand og sendte en henvendelse til ledelsen i UDI eller Utlendingsdirektoratet. Svaret derfra var at de aldri hadde hørt om en slik ordning. Jeg kontaktet deretter ledelsen i NAV i Haugesund for å høre om de kjente til slike gunstige etableringstilskudd. Også for NAV var dette helt ukjent. Jeg kontaktet også ledelsen i Intergrerings- og mangfoldsdirektoratet. De hadde ingen slike tilskudd og hadde heller ikke hørt om lignende ordninger.  

Mangfoldig sammensatte Haugesund

Det som er sant er at jeg har fått en hyggelig nabo i lokalene ved siden av meg. Han kommer opprinnelig fra Sudan og har bodd åtte år i Norge. De tre siste årene har han arbeidet som taxisjåfør for å tjene opp penger til å starte sin butikk.

Det som er sant er at jeg har fått en hyggelig nabo i lokalene ved siden av meg

Som nabobutikk i sør ligger Haugaland Sykkelbutikk. Den er drevet av et vietnamesisk ektepar som kom til Norge som båtflyktninger på 1980-tallet. Fra sin lille butikk hjelper de haugesundere som kommer innom med punkterte dekk eller ødelagte sykler. De har aldri mottatt én krone i offentlig støtte til sin virksomhet, men bidrar som alle andre med å betale skatt av det overskuddet butikken måtte gi.

Samme dag som jeg hadde besøk av denne eldre haugesunderen, var jeg innom sykehuset for å ta en blodprøve. I resepsjonen ble jeg møtt av en kvinne av afrikansk opprinnelse som snakket godt norsk. En av dem som tok blodprøver var fra et spansktalende land. Blant de  4000 ansatte ved Helse Fonna har 15 prosent innvandrerbakgrunn eller foreldre med innvandrerbakgrunn. Av gruppen innvandrere utgjør ansatte fra vestlige land ca. 45 prosent, mens de med ikke vestlig bakgrunn utgjør 55 prosent. Blant de rundt 600 personene av utenlandsk opprinnelse som arbeider ved Helse Fonna vil du finne alt fra leger og sykepleiere til kjøkkenpersonale og vaskehjelper.

Å spre løgner gir dårlig atmosfære

Av Norges befolkning på 5,5 millioner mennesker har én million innvandrerbakgrunn eller foreldre med innvandrerbakgrunn. Det betyr at nesten én av fem nordmenn har utenlandsk opprinnelse. Takket være innvandring har Haugesund de senere årene hatt en større befolkningsvekst enn resten av landet. Haugesund har nå 37 400 innbyggere, men vi er ikke i nærheten av å ha så mange «utlendinger» som de store byene. Den suverent største gruppen av våre nye landsmenn er fra Polen. I følge SSB bor det rundt 1200 polakker i Haugesund. Som nummer to kommer Litauen med 400. Folk fra land som Eritrea og Somalia utgjør i underkant 200 hver. Det bor rundt 200 personer med vietnamesisk bakgrunn i Haugesund og like mange fra Filippinene.

Som de fleste land i Europa og USA er Norge blitt et flerkulturelt samfunn. Det må alle akseptere. Å spre løgnaktige påstander om våre nye landsmenn bidrar ikke til integrering, men skaper i stedet en giftig atmosfære.  

Denne teksten ble første gang publisert på Tor Inge Vormedals Facebook-side den 8. juni, og publiseres i Utrop etter avtale med skribenten. 

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.