Pantheon i Roma skal en gang ha vært et «alle guders hus». De hadde vi trengt i dag også, skriver artikkelforfatteren.
Foto: UCLA
Det er lenge siden kirkens overhoder påla oss å bygge kirker for å være ett folk under én gud, skriver Vidar Aas i dette innlegget.
37Shares

Det diskuteres om templer for alle guder noensinne har eksistert foruten i en metafor for en liste over guder i en kultur. Det diskuteres hvorvidt Pantheon i Roma såvel som Kaaba i Mekka en gang var slike «alle guders hus». Uansett var det stater i oldtiden som hadde synkretistiske templer, altså der flere religioner fikk sameksistere. 

Tempel for guder fra tre verdensdeler

Det kan se ut som byer på antikkens handelsveier var arnesteder for slike templer. Byer hvor kulturer møttes og innbyggerne så mer etter likhetene i religion og filosofi  enn motsetningene. Byer hvor impulser og kunnskaper fra flere kulturer ga opphav til ny filosofi og  teknologi. 

Den mest kjente byen var den Ptolemaios-hellenistiske hovedstaden Alexandria som var antikkens tre verdensdelers kulturelle veikryss. 

Takket være Ptolemaiosenes bibliotek og keiser Augustus Pax Romana fikk teknologi utvikle seg og tale og religion i stor grad være fri. Bøker ble skrevet og oversatt til mange språk. Så også septuagintaen, opphavet til gammeltestamentet på gresk som ble nedtegnet her lenge før Jesus. 

Alexandria hadde, under Augustus, brannvesen med Ktesibios-vannpumper, glassblåserier, kjerrer med kulelagre i hjulene, vannklokker på torg, fyrtårn og mye, mye mer, så som utallige templer for guder fra tre verdensdeler. 

Det nye Norge kan lære av Alexandria

Slutten på velstandsperioden kan se ut til å være innføringen av en monoteisme. Eller snarere, ved innføringen av en monoteisme, fordi religion blir brukt av enkelte makthavere som et verktøy til å oppnå makt. 

Uansett hvem som var skyld i hva, så eksisterer ikke oldtidens biblioteker lengre, og filosofisk-religiøse retninger, som for eksempel gnostikere, forsvant til tross for store antall. 

Vi må ta dette til etterretning og gardere oss for at det nye multikulturelle Norge forblir en «Aleksandrisk Edens Hage» uten at monoteismene og andre livssyn blir brukt av radikale til å slå splid. 

Tiden for arv av tro er forbi

Særlig det grønne skiftet kan skyte fart om vi bruker alle kunnskapene som er vårt multikulturelle samfunns berikelse. 

Men da er tiden igjen inne for å bygge panteon – templer for alle guder – hvor alle folk og religioner er like velkomne. Det er lenge siden Christian IV var kirkens overhode i Danmark-Norge og påla oss å  bygge kirker for å være ett folk under én gud. 

Tidene da unger måtte arve tro bør være forbi i et multikulturelt samfunn 

Kanskje muslimske flyktninger velger å forbli på bygdene om de har et bygg eller del av et bygg de disponerer på fredager og høytider uten å måtte være mer takknemlig enn andre skattebetalere?  

Kanskje folk som skal på borgerlig konfirmasjon på søndag vil delta i litt toraopplesning på lørdag? Eller koranhymning på fredag om de skal på halloy hele helgen? Eller på buddhistisk meditasjon på onsdag for den sakens skyld? 

Staten eller kommunene kan da bekoste panteonene med religionsvitere som kan utføre rituelle handlinger eller fungere som veiledere og assistenter. 

Så får de som på død og liv vil være monoteistiske eller særkulturelle betale bygg og  gravplasser og lønninger til ansatte selv. Tidene da unger måtte arve tro bør være forbi i et multikulturelt samfunn.  

Flere veier til samme mål

Sosialkontrollering må være en straffbar forbrytelse! Og det å ikke ha likeverdige tilbud til alle er vel i praksis sosial kontroll. 

Også flere voksne i dag resonnerer mer som Mahatma Gandhi med at religion er som stier opp til en fjelltopp. Det er ett fett hvilken sti en velger for å nå målet. 

Stjernebygg

Stadig flere føler også at om Gud ikke finnes, så finnes «noe». «Noe» som gjør noen til sjamaner eller sufier eller den smale sti buddhister, eller panteister som ikke har behov for å tilslutte seg noe som helst. 

I det man tror var gamle panteon i byer som Petra i Det Nabateanske Kongeriket, fantes lager med byster av guder tempeltjenere kunne «børste støvet av» for anledningene. I dag har vi skjermer og lyssetting og lydanlegg som gjør jobben. 

I tillegg kan en bygge stjernebygg med fløyer ut fra et stort fellesrom. Da vil fløyen mot Mekka kunne brukes til bønn samtidig som en borgerlig vigsel foregår i en annen fløy og solguden Beaivi blir ofret til i en tredje fløy.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.