Også asylsøkere utenfor Europa, for eksempel i Tyrkia, trenger hjelp. At barna ikke befinner seg på europeisk jord gjør ikke deres liv mindre verdifulle, skriver Erlend Wiborg.
Foto: IOM Turkey
Viste vil hjelpe de uten beskyttelsesbehov. Det er en urettferdig bruk av ressurser, skriver Erlend Wiborg i dette innlegget. 
152Shares

Arne Viste har igjen opprettet et vikarbyrå for illegale innvandrere, og ønsker å provosere frem en lovendring. Han ble i 2019 dømt for å ha ansatt asylsøkere uten lovlig opphold.  Dette er en ren provokasjon fra Viste, og politiet bør umiddelbart sette i gang en etterforskning.  

Personer uten beskyttelsesbehov

Jeg mener Viste-saken er et symptom på hvor vilkårlig og urettferdig vi i dag hjelper mennesker på flukt. Mennesker er ikke mer verdt fordi de tilfeldigvis har klart å komme seg til Norge. Personer som ikke har et beskyttelsesbehov stjeler i dag ressurser som kunne hjulpet mennesker som reelt frykter for sine liv. 

Det er ureturnerbare, illegale innvandrere uten et beskyttelsesbehov Viste primært forsøker å hjelpe. De fleste såkalt «ureturnerbare» er migranter uten rett på asyl i Norge, men som trenerer myndighetenes returarbeid, ofte gjennom å skjule seg eller kaste identitetspapirer. Når den ulovlige innvandreren ikke oppfyller sin plikt til å reise hjem frivillig blir returarbeidet ofte vanskelig. Dette er personer som per definisjon ikke har noe beskyttelsesbehov eller annet lovlig oppholdsgrunnlag i Norge. 

Ikke mulig å bosette 84 millioner flyktninger i Europa

Samtidig er det 82,4 millioner mennesker på flukt i verden ifølge FN. Fremskrittsprtiet (FrP) mener vi har en moralsk plikt til å hjelpe flest mulig. For pengene det koster å hente 35 EMA-flyktninger (enslige mindreårige asylsøkere) til høykostlandet Norge, kunne vi gitt 8 300 personer et mer verdig liv i de overfylte flyktningleirene i Jordan.

Når vi vet at de fleste Viste ønsker å gi ulovlig arbeid i Norge har fått gjennomgått sine søknader og ikke har et beskyttelsesbehov, blir saken enda mer spesiell. Jeg har ikke problemer med å se det menneskelige aspektet, og kan til en viss grad forstå at Viste ønsker å hjelpe mennesker han har kontakt med, har møtt eller kjenner. 

Dette er personer som per definisjon ikke har noe beskyttelsesbehov eller annet lovlig oppholdsgrunnlag i Norge.

Samtidig sitter millioner av ansiktsløse barn i Tyrkia, Syria og Libanon uten foreldre med penger og ressurser til å komme seg til Europa. At barna ikke befinner seg på europeisk jord gjør ikke deres liv mindre verdifulle. Vi skal anerkjenne verdien og livene til disse menneskene selv om vi ikke har møtt dem personlig. Det er ikke ønskelig eller mulig å bosette 84 millioner flyktninger i Europa, men det betyr ikke at disse menneskene ikke fortjener hjelp.  

Forbudt å undergrave asylordningen

FrP foreslo to milliarder kroner for å hjelpe flyktninger i nærområdene under budsjettbehandlingen i fjor. Dessverre fikk forslaget bare FrPs stemmer. 

Det triste oppe i dette er at majoriteten av gruppen Viste ønsker å hjelpe tar ressurser som kunne blitt brukt til å hjelpe personer med et reelt beskyttelsesbehov, enten i Norge eller i nærområdene. Å gi denne typen ulovlige innvandrere rett til å jobbe i Norge ville i realiteten være å avskaffe all kontroll med norsk innvandringspolitikk. 

Viste sier han ønsker å provosere frem en «juridisk avklaring» gjennom sin virksomhet. Det ser jeg ikke noe behov for. Loven er klar, og Viste har tidligere blitt dømt for akkurat samme forhold. Det er forbudt å undergrave asylordningen gjennom å ansette ulovlige innvandrere.  Nå må politiet og påtalemyndighetene reagere raskt, og stoppe Vistes ulovligheter.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.