Som bahai er jeg personlig opprørt over forfølgelsen av bahaier i Iran, skriver artikkelforfatteren.
Foto: Privat
Norge som fredsnasjon bør tydeliggjøre sin støtte til bahaier i Iran og ta avstand til måten de behandles på av landets myndigheter, skriver Mahla Norouzi i dette innlegget.

Medlemmer av Bahai-troen i Iran forfølges systematisk, og det har foregått siden Iran, etter revolusjonen i 1979, ble en islamsk republikk. Bahaier finnes også i Norge – derfor angår forfølgelsen i Iran også norske myndigheter.  

Skarp kritikk fra FN

Eksempelvis er tretten irrigerte jordbruksarealer tilhørende bahaier, i landsbyen Kata i det sørvestlige Iran, pekt ut av myndighetene, i deres kampanje for å ekspropriere eiendelene til bahaiene i landet.

«Dette er nok et eksempel på den iranske regjeringens stadig mer ufølsomme program for målrettet religiøs forfølgelse mot bahai-samfunnet», sa Bani Dugal, FNs  hovedrepresentant for Baha’i International Community. «Denne handlingen påfører et uskyldig, lovlydig samfunn en utålelig og frekk urettferdighet. Å vilkårlig ta bøndenes levebrød fra dem og legge jorden deres ut for salg er en handling som strider mot enhver norm for menneskelig anstendighet.», presiserte Dugal.

Målrettet religiøs forfølgelse

Organisasjonen Execution of Imam Khomeini’s Order – et halvstatlig byrå kontrollert av øverste leder Ayatollah Ali Khamenei – holder og selger eiendeler beslaglagt fra forbudte grupper og enkeltpersoner. Dette har de holdt på med siden den islamske revolusjonen i 1979, og de annonserte de 13 nevnte landpakkene på en auksjonsnettside i midten av oktober i år. Hver eiendom er oppført for salg til en pris som kun utgjør 15 prosent av den reelle markedsverdien.

Denne handlingen kommer midt i en tid med graverende vannmangel i Iran, og det ser ut til at dette er en motiverende faktor i beslagleggelsen og salget av disse verdifulle vanningslandskapene på dette tidspunktet. Auksjonslistene er publisert, selv om bahaiene har hatt skjøtene til disse eiendommene i generasjoner.

Klager fra de lokale bahaiene – og til og med forsøk på å kjøpe tilbake sine egne land – er blitt avvist av myndighetene. 

«Denne plyndringen, som kalles en auksjon, må avbrytes uten forsinkelse.»

Bahaiene ble fortalt at auksjonen var stengt for bahaier, og også for alle muslimer som hadde kontakt med bahaier, noe som bekreftet at beslagleggelsen og auksjonen er en målrettet handling av religiøs forfølgelse.

Forfølgelsen fortsetter uten pauser

«Statlig konfiskering av eiendom og nektelse av levebrød er begge brudd på Irans menneskerettighetsforpliktelser under FNs konvensjoner», sa Dugal. «Inntektene fra disse gårdene har opprettholdt disse familiene i over 100 år. Denne plyndringen, som kalles en auksjon, må avbrytes uten forsinkelse.»

Mer enn 400 bahai-familier ble fordrevet fra Kata etter revolusjonen. Flere hundre hjem ble satt i brann av revolusjonære grupper. Situasjonen var så alvorlig at Kata-bahaiene ble tvunget til å bo i en flyktningleir etter tapet av hjemmene sine. Rettsordre og offisielle ordre i 2002, 2008 og 2016 bekrefter også nyere forsøk fra myndighetene på å konfiskere jordbruksland i og rundt Kata.

Bare det siste året har det vært gjentatte beslag av bahai-eiendommer fra iranske myndigheter over hele landet. Ødeleggelsen og konfiskeringen av dusinvis av bahai-eiendommer i Ivel, i Mazandaran-provinsen, utløste i februar et globalt ramaskrik. Videre, i august, etter angrep på bahai-hjem der sikkerhetsagenter søkte og konfiskerte eiendomsskjøter, ble seks tomter i Semnan-provinsen tatt, og i november ble det igjen beslaglagt jordbruksland rundt landsbyen Roshankooh, også i Mazandaran-provinsen.

Norske myndigheter må stille seg bak oss

«Hvor mange ganger må vi minne de iranske myndighetene på at land som eies av bahaier ikke er deres å gjøre med som de vil?», har Dugal spurt. «Irans regjering må erkjenne dette faktum i dag og returnere alle disse eiendelene til sine rettmessige bahai-eiere.»

Som bahai er jeg personlig opprørt over forfølgelsen av bahaier i Iran og mange andre muslimske land. Jeg vil benytte anledningen til å rope på alle menneskerettighetsorganisjoner og på verdens demokratiske land. De må vise sin støtte og solidaritet til bahaier som er utsatt for menneskerettighetsbrudd og krenkende behandling i de muslimske landene, især i Iran. Som bahai, og som beboer i Norge, ber jeg også om at norske myndigheter spesifikt viser sin støtte til bahaier, ikke bare i Norge, men også i Iran der bahaier akkurat nå opplever store lidelser. 

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.