Rødt vil blant annet gi mer makt til de politikerne som har ført oss inn i strømkrisen, skriver Reinert Skadsem.
Foto: Electrical Engineering Portal
Rødt er ingen god modell for et velfungerende demokrati, skriver Reinert Skadsem i denne kommentaren.

Stortingsrepresentant Tobias Drevland Lund (Rødt) hadde lille julaften enda et tilsvar «Rødt er landets fremste demokrater» til det tilsynelatende treffende gode meningsinnlegg i Utrop av Sadug Alfeli «Skremmende når innvandrere stemmer Rødt» halvannen måned tidligere. Altså enda et tilsvar som kommer i tillegg til det første tilsvar «Det er ingenting skummelt med at innvandrere stemmer på Rødt» fra Rødt’s Edvin Kerikorian som ble publisert 2 dager etter. 

Rødt er ikke «landets fremste demokrater»

Det er første gang jeg har sett to tilsvar fra samme parti som reiser spørsmålet med egentlig bare to svaralternativer der begge er like sannsynlige. Enten traff Alfeli et ømt punkt hos Rødt eller så makter ikke Rødt å samhandle i sin lille organisasjon – eller en kombinasjon av begge alternativer. Det er også merkelig, men ikke overraskende, at tilsvarene fra Rødt ikke samstemmer om hva Rødt egentlig er og vil.

Jeg vil i dette tilsvar til Lund (Rødt) både reise spørsmål rundt hans påstander i sitt tilsvar samt sannsynliggjøre, med hjelp av fakta og logikk, hva slags demokrati og byråkrati Rødt har å tilby innbyggerne i Norge, både innvandrere og nordmenn. Rødt er garantert ikke landets fremste demokrater! Leseren selv får gjøre seg opp en mening om hvorvidt de er demokrater i det hele tatt.

Rødt vil gjøre det mindre lønnsomt å arbeide

Først kan vi begynne med den falske insinuasjon om at Rødt er et nytt parti fra 2007. Rødt er tidligere Rød Valgallianse fra 1973 som ble nedlagt og sammen med hovedsakelig AKP og Rød ungdom omdannet seg til Rødt i 2007. Dette er ikke folk som akkurat er kjent for frihet og demokrati. Dette er personer som stort sett har til felles at de dyrker Karl Marx (som gjorde tjenestejenta si gravid for deretter å sparke henne) Lenin (som mildt sagt ikke var demokratisk eller hadde respekt for enkeltindividet) eller Che Guevara (barnemorder og massemorder). Med slike forbilder kan man gjette deres moralske kompass.

Videre vil jeg belyse følgende fem påstander fra Lund som jeg etterfølgende vil problematisere litt: 


  1. «Forskjellene i Norge har økt de siste 30 årene under ulike regjeringer av ulike farger.»

  2. «…et mer rettferdig og sosialt boligmarked der det blir enklere for folk med vanlige inntekter å få seg et eget sted å bo»

  3. «Rødt vil at vanlige arbeidsfolk som står på og skaper verdier skal få mer makt på jobben og mer av det overskuddet de selv skaper, istedenfor å fylle lommene på rike bedriftseiere»

  4. «Vi ønsker oss et samfunn hvor det lønner seg å arbeide, ikke å arve»

  5. «Rødt vil ta større politisk kontroll over kraftmarkedet som sender skyhøye regninger til vanlige folk, mens staten tjener store penger»

Til ovennevnte vil jeg kommentere følgende:

  1. Forskjellene i Norge har ikke økt i merkbar grad de siste 30 år. De er importert iht. den politikk Rødt vil videreføre og forsterke. Vi har importert fattigdom ved å åpne grenser for de uten adekvate ferdigheter. Vil man stoppe økte forskjeller, må man stoppe den ikke-bærekraftige innvandring som til nå har akkumulert seg opp i løpet de siste 30 år til å koste norske skattebetalere årlig et sted mellom 150 og 400 milliarder kroner.
  2. Et mer rettferdig boligmarked betyr at kommunister som Rødt skal bestemme hvem som er verdig til å få neste tilgjengelige boligenhet, ala det systemet som de hadde i Sovjetunionen. Problemet med høye boligpriser, spesielt i storbyene, er at mange innvandrerne vil bo sammen med sine egne. Stopper man innvandringen, vil man også stoppe den største faktoren som presser prisene i været. Rødt innrømmer jo selv at det er et boligmarked, altså marked som reguleres av tilbud og etterspørsel. Skal vanlige folk ha råd, må man enten senke etterspørselen eller øke tilbudet. Dette er elementær markedsteori som tydeligvis Rødt ikke evner å forstå.
  3. Mer makt på jobben? Hvis jeg ansetter noen skal de altså kunne bestemme selv om de vil gjøre jobben eller ikke? Hva er det Rødt mener egentlig med dette? Skal det lovreguleres? Rødt vil ha høyere skatter og avgifter, altså mer av overskuddet skal gå til staten slik at Rødt med sin rettferdighetssans skal fordele det slik det passer dem. (Husk en stor andel forsvinner i administrasjon)
  4. Rødt vil ha høyere skatter og avgifter, veldig opptatt av å importere mer utgifter samt øke alle slags trygder. Med andre ord vil det bli mindre lønnsomt å arbeide. De vil også konfiskere de pengene du sparer til dine etterkommere fordi de mener at andre fortjener de mer.
  5. Rødt vil altså at politikere aktivt skal overstyre kraftmarkedet. Rødt vil da gi mer makt til de politikere som nettopp har ført oss inn i denne strømkrisen. Med andre ord mer av det som ikke fungerer. Vi i Demokratene vil gjøre det motsatte da vi vil gi mindre makt til politikere og heller lovfeste retningslinjer for hvordan kraftmarkedet skal fungere. Kort fortalt vil Demokratene lovfeste en strømpris til norske forbrukere til omtrent kostpris (30-50 øre/kWh)

Trenger ikke byråkrati etter NAV-modell

Men hva slags demokrati kan man forvente seg med Rødt, med makt basert på hvordan de opptrer? Som tidligere nevnt har de klart å skrive to tilsvar til samme innlegg med halvannen måned responstid der forklaringen om hva Rødt vil og står for ikke samsvarer. Rødt svarer derimot ikke på mitt tilsvar til dem «Hva er det egentlig Rødt vil?». Om dette skyldes feighet eller evne er dog uvisst. 

Skulle Rødt fått styre offentlig sektor, ville hele offentlig sektor endt opp med å fungere som NAV. Man får ikke hjelp når man trenger det! Man får ikke det man har blitt forespeilet. Gjør du en liten feil i deres kompliserte og feilaktige system, får du svi. Gjør de feil, må du kjempe for at den blir rettet, ellers får du også svi. Man får flere intetsigende svar med opptil ett års behandlingstid hvis korrespondansen da ikke er rotet bort i systemet. Jeg tror ikke noen i dette landet vil at resten av offentlig byråkrati skal ta modell etter NAV eller Rødt.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.