Brenning av både mennesker og gjenstander er kjent fra både Bibelen og Koranen, skriver artikkelforfatteren.
Foto: Political Theology
Både Koranen og Bibelen inneholder hatefulle ytringer og bør fordømmes, skriver Lars Alm i dette innlegget. 
779Shares

I forbindelse med debatten om koranbrenning kan det være interessant å se på hva Koranen og Bibelen selv sier om å sette fyr på ting. Og inneholder disse hellige bøkene hatefulle ytringer? Ja, det gjør de.

Jeg kommer til å bruke norskkoran.no, bibel.no og biblegateway.com som kilder. Uthevningene i fet skrift er mine. Jeg legger fram sitater som av nødvendighet er tatt ut av kontekst for å fremheve spesifikt innhold, og fordi leserinnlegg har begrenset plass. Kontekst er som regel viktig, men at disse utdragene er tatt ut av kontekst utgjør ikke nødvendigvis noen avgjørende forskjell i budskap og betydning. 

Disse tekstene bør ikke rasjonaliseres eller bortforklares. Jeg mener en bokstavelig tolkning stort sett er rimelig for disse eksemplene, og at spesialkompetanse for å forstå innholdet ikke er nødvendig. Disse bøkene bør kunne leses og forstås som en hvilken som helst annen bok, og av hvem som helst. 

Jeg har selv lest både Bibelen og Koranen i sin helhet. Det er helt ærlige oppfatninger av tekstene jeg legger fram, jeg prøver ikke å villede noen, og har ingen skjulte, dårlige hensikter. Jeg påstår ikke at alle tilhengere av disse hellige bøkene er enige med de siterte vers, men det bør ikke utelukkes at enkelte er det. Hensikten min er kun å gjengi innholdet.

La oss begynne.

Koranen

4:56:
«Sannelig, de som fornektet Våre åpenbaringer, vil Vi snart kaste inn i ilden (helvetes ild). Hver gang deres hud er brent av, vil Vi erstatte den med ny hud, så de kan smake pinen (uten avbrudd). Sannelig, Allah er allmektig, mest vis.»

98:6
«Sannelig, de som ble vantro blant skriftens folk, og flergudsdyrkerne, (alle) vil havne i helvetes ild, for alltid skal de være der. Disse er de verste skapningene!»

8:55:
«Sannelig, verre enn alle dyr i Allahs øyne er de som viser vantro og ikke antar troen.»

En tydelig rød tråd i Koranen som er veldig lett å oppfatte er en fiendtlig og hatefull innstilling mot alle som er vantro.

Ekstra eksempler: 2:171, 8:22, 9:30, 9:28, 33:64, 2:161, 2:286, 3:147, 4:141, 4:144, 5:54, 8:73, 5:82, 8:59.

Bibelen

Det er mange eksempler i Bibelen på oppfordringer til å brenne i hjel folk, og ikke minst intoleranse mot vantro.

Det gamle testamentet:

3. Mosebok 9: «Når en prestedatter vanhelliger seg ved prostitusjon, vanhelliger hun sin far. Hun skal brennes

4. Mosebok 16:35: «Så fór det ild ut fra Herren og fortærte de to hundre og femti mennene som bar fram røkelse.»

3.Mosebok 20:13:
«Når en mann ligger med en annen mann slik en ligger med en kvinne, har begge gjort noe avskyelig. De skal dø. Deres eget blod kommer over dem

Ekstra eksempler: 3.Mosebok 20:14, Josva 7:15 + 24-25, 3.Mosebok 10:1-2.

Det nye testamentet:

Johannes 15:6:
Jesus:«Den som ikke blir i meg, blir kastet utenfor som en grein og visner. Og greinene blir samlet sammen og kastet på ilden, og de brenner

Matteus 25:46:
Jesus: «Og disse skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv.»

Johannes åpenbaring 21:8:
«Men de feige, de vantro og vanhellige, de som myrder, driver med hor og trolldom, avgudsdyrkere og alle løgnere, deres plass skal være i sjøen som brenner med ild og svovel. Det er den annen død.»

Ekstra eksempler: Tessalonikerne 1:7-9, Johannes åpenbaring 14:10-11, Salmenes bok 140:11.

Jeg overser ikke at det også finnes gode budskap i Koranen og Bibelen, men i denne omgang så er det disse bøkenes hatefulle ytringer og voldelige budskap som står i fokus, og de er i solid overtall. Disse bøkene inneholder definitivt hatefulle ytringer, og de bør fordømmes.

Jeg anser ikke koranbrenning som konstruktivt, og tar avstand fra rasisme. Å møte bokbrennere og politi med vold og hærverk er destruktivt og forkastelig.

Enda verre er det å brenne mennesker, slik islam og kristendommen forkynner det i Koranen og Bibelen.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.