Helt siden Taliban på nytt tok makten i Afghanistan den 15. august 2021, har det igjen skjedd dramatiske endringer i landet. Maktovertakelsen har blant annet generert grove brudd på menneskerettigheter. Særlig kvinner og jenter er hardt rammet. Et sentralt eksempel er at jenter over tolv år ikke får lov til å gå på skole. Dette vil på sikt ha alvorlige, negative konsekvenser både på individnivå og for samfunnet som helhet. Norge har lenge vært involvert i Afghanistan – både gjennom humanitært arbeid og som del av den afghanske fredsprosessen. Vi i Norge må ikke glemme Afghanistan nå, og vi må støtte kvinnene og jentene i landet i å få sine grunnleggende rettigheter tilbake.

Analfabetismen øker

Det er nå ett år siden Taliban tok tilbake makten i Afghanistan. Og det har skjedd store endringer i livene til kvinnene og jentene i landet, mange har opplevd enorme tilbakeskritt.

«Let Afghan Girls Learn» er et viktig emneknagg som for tiden florerer på afghanske sosiale medier, som et uttrykk mot Taliban-regimets beslutning som forbyr jenter i 7.-12. klasse skolegang. Som følge av dette har tenåringsjenter mistet retten til å studere og kvinnelige lærere blir nektet å undervise. 

Afghanistan er dermed det eneste landet i verden som ekskluderer jenter fra å få en utdannelse. I følge UNESCO er omtrent 70 prosent av befolkningen analfabeter. Analfabetisme er et viktig sosialt problem i Afghanistan, det begrenser økonomisk og sosial utvikling og hindrer gjenoppbygging av landet. Denne ekskluderingen av tenåringsjenter fra utdanning vil øke andelen av analfabeter i landet. 

Skolen: Et sted å lære om sine rettigheter

Jeg vil ta deg med inn i en ung jentes liv i Afghanistan. Forestill deg Mariam (13), hun har hele livet foran seg men få muligheter. Livet til Mariam og millioner av andre jenter styres av tradisjoner, sosiale forhold og etablerte kjønnsroller. 

Demokrati er ingen realitet uten kvinners og jenters deltakelse i samfunnet

I det tradisjonelle samfunnet har Mariam bare kontakt med familien sin og de nærmeste vennene. Når hun kommer i puberteten, vil hun, som millioner av andre jenter, bli giftet bort i ung alder, få barn og bli opptatt med husarbeid. 

Skolen kunne vært hennes eneste kontakt med omverdenen, og den eneste måten å endre hennes fremtid på. Gjennom skole ville hun ha etablert nye kontakter og fått et sosialt nettverk. Hun ville ha fått informasjon om sine rettigheter og muligheten til å utvikle seg som menneske, og lært nye ferdigheter som kunne endret livet hennes og vært med på å drive landet fremover.

Norge må følge opp på det de satte i gang

Vi som medmennesker har et ansvar overfor andre. Vi må ikke glemme Mariam og millioner av andre tenåringsjenter i Afghanistan som blir nektet utdanning og frarøvet viktige rettigheter. Utdanning er en viktig faktor for at kvinner skal kunne klare seg i samfunnet, få seg arbeid og bli økonomisk uavhengige. Dette er avgjørende for å forhindre stor barnedødelighet og styrke mødrehelse. Når jenter og kvinner blir sett og hørt, ser vi positiv fremgang i samfunnet. Demokrati er ingen realitet uten kvinners og jenters deltakelse i samfunnet.

Norge har lenge vært involvert i Afghanistan, både gjennom humanitært arbeid og den afghanske fredsprosessen, og har gått i dialog og forhandlinger med Taliban ved å invitere Taliban-representanter til Oslo i januar 2022. 

Norske myndigheter har slik et viktig ansvar, de bør tydeliggjøre overfor Taliban-regimet viktigheten av å respektere menneskerettigheter og kvinners rettigheter, og presse Taliban til å la afghanske tenåringsjenter få gå på skole. 

Ikke glem Mariam, bruk dine plattformer og spre ordet. Vær med i kampen for å sikre Mariam og millioner av jenter og kvinner deres grunnleggende rettigheter. Demokrati er nemlig ikke mulig uten kvinners og jenters deltakelse.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.