Funn i ny rapport viser at somaliere føler seg ekskludert. (Illustrasjonsbilde)
Foto: Goeun Bae
Skribent Shurika A. Hansen mener den skjeve fremstillingen av vold i samfunnsdebatten er farlig. 
0Shares

– Men blir også sosialt kontrollert. Å se bort fra og ignorere dette vil være i strid med min samvittighet, og ikke i tråd med mine feministiske verdier, og det jeg anser som en balansert samfunnsdebatt der rettigheter blir debattert, skriver student og skribent Shurika Hansen i et innlegg i VG.

 
Foto : Kvinnegruppen Ottar

Hansen mener fokuset man har hatt på hvordan innvandrerkvinners spesielle omstendigheter gjør de til ofre, er fantastisk. Og hun er stolt av å ha bidratt til kampen mot sosial kontroll.

– Men underveis har jeg også fått innsikt i en brutal sannhet, en virkelighet der menn blir mishandlet, spyttet på, nektet å se sine barn og psykisk mishandlet, skriver hun.

Videre trekker hun frem BUFDIR-rapporten «Den mannlige smerte» og tallene som viser at kjønnene er omtrent jevnbyrdige på partnervold. Rapporten tar også for seg en særegen form for vold som hovedsakelig rammer menn, kalt «omsnuing».

– Det handler om at mennenes kvinnelige partnere kan snu om på virkeligheten, ved å fortelle omverdenen at det er de som er utsatt for vold, forklarer Hansen.

Sammen om likestilling?
– Minoritetsmenn er spesielt tause om vold de opplever. Dette kan blant annet skyldes gamle kjønnsroller, skriver Hansen.

Hun nevner videre utnyttelse av stereotypene av innvandrermenn og generelt menn og inngrodde forestillinger om minoritetskvinners permanente offerrolle.

– Når vi allerede har stemplet mannen som den slemme og kvinnen som offeret, har vi på en måte legitimert all vold og overgrep menn opplever, ved vår manglende anerkjennelse. Problemet med kun å ansvarliggjøre det ene kjønnet for voldsutøvelse, er at det andre kjønnet får en slags «blankofullmakt» til å utøve vold. Da stopper aldri volden, skriver Hansen.

En slik skjev fremstilling av vold i samfunnsdebatten, ser Hansen på som farlig.

– Spesielt når hovedvekten av forskning klart tyder på at kjønnene i all hovedsak er jevnbyrdige i utøvelse av partnervold, skriver hun.