person, homeless, bullied
Photo by Wokandapix on Pixabay
Afghanske jenter som tar høyere utdannelse sitter på en styrke som kan forandre på negative mønstre både i Afghanistan og i Norge, men giftepress kommer ofte i veien, skriver Zainab Moubarez.

(Skribentens navn er anonymisert etter eget ønske)

Det er ikke ofte jeg kritiserer min egen kultur, men kritikk er nødvendig for framgang. Og den afghanske kulturen i Norge, som alle andre kulturer, har sine svakheter.

«Alt for fornorska»
En av disse svakhetene er at ugifte kvinner over en viss alder automatisk stemples som «lite fruktbare», «ikke konematerial» eller «altfor fornorska». Mens disse kvinnene i realiteten ofte er opptatt av å bygge en karriere, eller sitt eget liv på sine premisser rett og slett. Vi vet at Norge ikke er det samme som Afghanistan, og at selvstendighet her er vitalt.

Få muligheter i Afghanistan gir større press i Norge
Det irriterer meg at afghanere i Norge fortsatt kan ha en slik tankegang, og oppmuntrer til et tidlig ekteskap framfør utdanning og karriere. Samtidig ser jeg en annen trend blant afghanske jenter. Nemlig at spesielt de unge afghanske jentene gjør det motsatte, og heller fokuserer på å bli selvstendige. Mange av oss har store ambisjoner fordi vi kommer fra et land hvor kvinner ikke har like mye rett og mulighet til utdanning, så vi griper sjansen enda hardere. Vi vet også at selv det norske samfunn ser på oss som svakstilte. Ofte fordi de antar at når vi kommer fra et muslimsk land, har vi ikke ben nok i nesa til å klatre opp karrierestigen og få høyere posisjoner, sammenlignet med etnisk norske kvinner, etnisk norske menn og afghanske menn. Vi kjenner på presset og konkurransen på flere områder enn gjennomsnittet.

Vi må bygge afghanske jenters selvtillit og mot

Giftepres – en ekstra utfordring
Men i tillegg kommer presset om å gifte seg før man når en viss alder. Jenter bør ha funnet en partner innen 25, og bør være gift og med barn innen 30. Hvis ikke blir vi automatisk stemplet med merkelapper som underminerer våre evner og egenskaper. Dette presset kommer oftest fra de eldre fra miljøet, og altfor ofte fra folk du ikke har vekslet et ord med engang. De sjekker ofte med foreldrene våre om vi har funnet noen, og hvis ikke kommer de med sine «råd» om vårt ekteskap. Dette er selvfølgelig en ond sirkel, og har dessverre en påvirkningskraft på noen. Det neste som skjer at foreldrene presses til å mase på deg.

Afghanske jenter gir håp for framtida – både i Norge og Afghanistan
Det er også ofte slik at man snakker mer om ugifte kvinner enn ugifte menn. Fordi kvinner helst skal gifte seg når de er unge og fruktbare, og alle vet vel at etter en viss alder er du ikke like fruktbar, da er det færre som vil ha deg. I en tid hvor det stadig mer fokuseres på utdanning og karriere, og hvor det samtidig er tøffere konkurranse om utdanningsplasser og yrker, har afghanske jenter en unødvendig ekstra bekymring – å ikke bli «for gammel» før en gifter seg. Det er trist og gammeldags at vi fortsatt oppmuntrer jentene til et tidligst mulig ekteskap framfor å støtte opp under en tidligst mulig karrierestart. Og det er trist at få ser de langsiktige fordelene av å oppmuntre oss til utdanning, jeg tror mange unge afghanere har ambisjoner med å bygge opp Afghanistan. Men for å gjøre det må vi bygge afghanske jenters selvtillit og mot først.