Justisministeren positiv til register for æresvold

0
Justis og innvandringsminister Jøran Kallmyr (FrP) er positiv til å innføre et system for å registrere om voldssaker i nære relasjoner kan knyttes til æreskultur og sosial kontroll.

SV ønsker egen handlingsplan mot islamofobi

0
Marian A. Hussein, leder for SVs inkluderingsutvalg, og stortingsrepresentant Freddy Øvstegård (SV) inviterte forrige uke til innspillsmøte om en egen handlingsplan mot islamofobi.

Anbefaler traumekurs for unge asylsøkere

0
Forskning viser at 50-70 prosent av enslige mindreårige asylsøkere har så mange symptomer på posttraumatisk stresslidelse (PTSD) at de trenger hjelp. Til sammenligning er tallet blant norske tenåringer rundt én prosent, skriver Folkehelseinstituttet.

Religionen forbyr boligrenter

0
Et religiøst forbud mot rente oppgis som hovedårsak til at norsk-somaliere ikke tar opp lån for å kjøpe egen bolig.

Østerrike forbyr hijab i grunnskolen

0
Regjeringen sier imidlertid at loven ikke vil påvirke bruken av turban eller den jødiske kippa.

La nettvett bli en del av introduksjonsopplæringen

Introduksjonsprogrammene bør innføre kursing i personvern, nettvett og adferd på sosiale medier.

Klientelisme på norsk

Klientelisme beskrives enklest som avhengighetsforholdet der staten gir velferdsgoder til folket, mot at folket støtter de styrende. Dette var vanlig praksis i romertiden, men hva gjør fenomenet i Norge i 2019?