17. mai handler om å feire i fellesskap

0
Ett år er gått siden jeg satt i TV2s studio i Bergensbunad og absurd forsvarte min rett til å gå med den. Jeg er #norsknok

Østerrike forbyr hijab i grunnskolen

0
Regjeringen sier imidlertid at loven ikke vil påvirke bruken av turban eller den jødiske kippa.

En av fire nordmenn mener noen menneskeraser er smartere enn andre

0
I en fersk undersøkelse svarer 25 prosent av de spurte at de er helt eller delvis enige i påstanden om at «noen menneskeraser er mer intelligente enn andre.»

Ettåringer i asylmottak får gratis kjernetid

0
Regjeringen vil bruke 3,2 millioner kroner og inkludere ettåringene i ordningen med gratis kjernetid for barn i asylmottak. 

Fraværet av et krigsoppgjør på Sri Lanka

18. mai 2019 er det 10 år siden borgerkrigen på Sri Lanka endte. Og fortsatt har det ikke skjedd et oppgjør, skriver 

Slik blir sjamanen hetset for hudfarge

0
I sosiale medier blir Verrett og prinsessen utsatt for rasisme.

Utvikler ny type mentorprogram for unge innvandrere

0
For mange som ankommer Norge med høyere utdannelse i bagasjen er veien til relevant arbeid lang. Hva skal til for at unge innvandrere med høyere utdanning holder ut jobben med å få jobb?

Anbefaler traumekurs for unge asylsøkere

0
Forskning viser at 50-70 prosent av enslige mindreårige asylsøkere har så mange symptomer på posttraumatisk stresslidelse (PTSD) at de trenger hjelp. Til sammenligning er tallet blant norske tenåringer rundt én prosent, skriver Folkehelseinstituttet.

Mahnoor valgte mannsdominert yrke

0
Mahnoor Tahir blir den første kvinnelige norsk-pakistanske lokomotivføreren i Norge.  

Frykt og fellesskap

0
Det norske samfunnet er modent for en felles innsats mot totalitære tendenser.