FN: Over 100 millioner på flukt verden rundt

0
Russlands krig mot Ukraina har bidratt til å øke antallet mennesker som er drevet på flukt verden rundt, til 100 millioner for første gang, ifølge FN-tall.

Amnesty: Antall henrettelser økte 20 prosent i fjor

0
Antall henrettelser på verdensbasis steg i fjor 20 prosent fra året før, som også var et rekordår, slår Amnesty International fast i en rapport tirsdag.

Politidirektoratet strammer inn kravene for nødpass

0
Den voldsomme pågangen fra nordmenn som skal fornyet passet sitt, har ført til «passkrise». I en ny forskrift gjør POD det mye vanskeligere å få nødpass.

Kartlegging av ukrainske flyktninger utvides

0
Kartleggingen av ukrainske flyktninger er kraftig forenklet for at bosettingen skal gå raskere. Nå utvides den til også å omhandle utdanning og yrke.

Advarer mot rasisme og homofobi i omtale av apekopper

0
FNs aidsprogram frykter stigmatiserende omtale av apekoppe-utbruddet i Europa, Australia og Nord-Amerika kan gjøre det vanskelig å bekjempe sykdommen.

14 ukrainske flyktninger fra Moldova landet på Gardermoen

0
Etter at regjeringen i mars sa de ville hente 2.500 ukrainske flyktninger fra Moldova, landet det første flyet med flyktninger på Gardermoen lørdag.

Koronatest kan pålegges personer som skal uttransporteres, foreslår regjeringen

0
Regjeringen har lagt fram et lovforslag om at personer som skal uttransporteres, kan pålegges å gjennomføre koronatest.

FHI: Flyktningstrøm fra Ukraina vil kreve større kapasitet i helsetjenestene

0
Behovet for helsetjenester vil øke markant som følge av flyktningstrømmen fra Ukraina, selv med et konservativt anslag for hvor mange som kommer, mener FHI.

Vestafrikanske rytmer til årets Riddu Riđđu

0
Etter to år med alternative arrangementer og nedskalert festival, er urfolksfestivalen klar for full festival igjen - det innebærer både verdensstjerner og nye navn.

Skeivt kulturår-midler til minoritetsorganisasjoner

0
Kulturrådet har fått i oppdrag fra Kultur- og likestillingsdepartementet å fordele overskudd på fem millioner fra Norsk Tipping til tiltak og arrangementer under Skeivt kulturår i 2022.