Nei til drap på blasfemikere

Voldelige ekstremister har truet og drept de som motsetter seg Pakistans strenge blasfemilovgivning. Nå arrangerer norsk-pakistanere motdemonstasjon.
Foto: Wikimedia Commons
Vi inviterer til markering utenfor den pakistanske ambassaden den 26. september kl.15.00.
516Shares

Flere utenomrettslige drap har skjedd den siste tiden i Pakistan på borgere anmeldt for blasfemi, og deres advokater.

Med voldelige motdemonstrasjoner i Norge ser man også økt behov for slike markeringer mot vold og for ytringsfrihet.

Pakistan er blitt et totalitært land, med følger også for pakistansk-norske borgeres integrering. Det ble innført dødsstraff i blasfemiloven i Pakistan i 1986. Konsekvensene av dette så man øyeblikkelig med radikalisering av samfunnet ved at mellom 1987 og 2017 ble minst 1500 personer anmeldt for blasfemi og minst 75 anklagede drept av voldsmobber.

Dette må både liberale med pakistansk bakgrunn og alle andre i Norge ta avstand fra.

SSI kommer til å ha flere demonstrasjoner og seminarer om dette temaet hvor ledende politikere og organisasjoner har fått invitasjon til å tale og bidra til økt toleranse og forebygging av vold.

Vel møtt.

SSI (Senter for Sekulær Integrering) ved leder Shakeel Rehman
Mail: [email protected]