Søk midler til basisopplæring på arbeidssplassen

 
Foto: vox.no
Vox har 83 millioner de gjerne gir bort denne måneden.
0Shares

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, skal fordele 83 millioner. Pengene skal gå til undervisning i grunnleggende lesing, skriving, regning og data. Målgruppen for opplæringen er primært voksne arbeidstakere med lite formell utdanning.

Programmet gir ikke tilskudd til førstegangsopplæring i norsk for innvandrere. Søknadsfristen er 19. januar, 2012. Les mer om hvordan man søker her.