Litteraturhuset retter blikket mot Afrika

Susanne Kaluza
Litteraturhuset vil de neste fire årene løfte frem stemmer fra Afrika. Målet er å øke nordmenns kunnskap om kontinentet.
49Shares

Prosjektet, som er støttet av Norad, går over fire år. Hvert år vil ha fokus på en ny afrikansk region. Det første året er satsningen rettet mot Øst-Afrika, med vekt på Somalia, Kenya og Tanzania.

– Gjennom litteraturen får vi en unik tilgang til andres erfaringer. Med dette prosjektet vil Litteraturhuset løfte fram flere stemmer fra det afrikanske kontinent, og gi både barn og voksne i Norge mer nyansert kjennskap til Afrika og viktige globale spørsmål. Det er ekstra viktig i en tid der reising og utveksling mellom kontinentene fortsatt er krevende, sier daglig leder for Stiftelsen Litteraturhuset Susanne Kaluza.

Foruten å styrke båndene til forfattere og kulturinstitusjoner på det afrikanske kontinent og i diaspora, ønsker Litteraturhuset en gjensidig dialog der alle parter lærer av hverandre.

-Vi ønsker å bruke forfattere og bøker for å spre kunnskap, skape engasjement og fremme demokratisk deltakelse hos flere grupper. Et mål er å løfte debatter om globale spørsmål som likestilling, ulikhet, migrasjon og klimaendringer. Dette er blant annet aktualisert gjennom de siste måneders debatter om vaksinefordeling. På de store spørsmålene vet vi at litteraturen kan bidra med flere perspektiver, som når årets nobelprisvinner Abdulrazak Gurnah skildrer konsekvenser av migrasjon og kolonihistorie, sier Kaluza.

Flerspråklige fortellerstunder

Under pandemien startet Litteraturhuset med digitale flerspråklige fortellerstunder for barn.

– For både barn, unge og voksne er det viktig å kunne kjenne seg igjen i historier og stemmer. Med dette prosjektet håper vi å nå den norske minoritetsbefolkningen så vel som majoriteten, sier barne- og ungdomsansvarlig ved Litteraturhuset, Camilla Kuhn.

Ved siden av fysiske og digitale foredrag og forfattermøter for voksne og barn, vil Litteraturhuset hvert år tilby skriveopphold på huset til en afrikansk forfatter.

– Hvor mange afrikanske romaner finner vi ikke med et akasiatre i solnedgang på omslaget? Hvilke historier er det som prioriteres av vestlig forlagsbransje? Vi håper dette prosjektet kan bidra til å øke mangfoldet i stemmene og litteraturen som slipper til, og at vi vil løfte fram flere stemmer og debatter på deres egne premisser, sier prosjektansvarlig Åshild Lappegård Lahn.