Venner, familie og jobb kan gi deg god helse. Å forstå og snakke norsk godt, gir deg også bra helse. Det viser ny studie.
Foto: Provisionshot
Mange innvandrere har god helse når de flytter til Norge. Etter flere år i Norge blir helsa deres dårligere. Ny studie forklarer hvorfor.
967Shares

Marte Kjøllesdal jobber i FHI (Folkehelseinstituttet). Hun har forsket på innvandrernes helse. Innvandrere har større helseplager enn resten av befolkningen. De får oftere diabetes, hjerte- og karsykdommer, psykiske helseplager og rygg- og nakkeplager enn resten av befolkningen.

Kjøllesdal har sett på hvor lenge innvandrere har bodd i Norge. Hvor godt de forstår og snakker norsk. Hvor lenge de har gått på skole og universitetet.

Innvandrere som har bodd lenge i Norge, men ikke forstår eller snakker veldig godt norsk, har dårligere helse. Det viser studien.

– Dataene viser at innvandrere har høyere sannsynlighet for ulike helseplager som diabetes, hjerte- og karsykdommer, psykiske helseplager og rygg- og nakkeplager enn befolkningen ellers. Dette er uavhengig av botid, norskkunnskaper og utdanning, men vi ser tydelig at innvandrere med lang botid og dårlige norskkunnskaper har spesielt stor sannsynlighet for ulike helseplager, sier Kjøllesdal.

Språk er viktig

Det er flere grunner til at språk er viktig for helsa vår. Å ikke forstå informasjon fra leger og helsemyndigheter, kan gjøre helsa dårligere. Språk er ofte nøkkelen til å få jobb og venner. Familie, venner og jobb kan gi god helse.

– Hvis språkferdigheter hindrer deg i å få arbeid og å ta aktivt del i samfunnet, påvirker det helsen din. Vi ser at den negative helseeffekten av å ikke beherske det norske språket blir større hvis situasjonen varer over mange år, fortsetter Kjøllesdal.

Det er viktig å mestre språket i landet vi bor i, for å passe på helsa vår.
Foto : Rodnae

Norskopplæring til de som har bodd her lenge

Studien viser at vi må tenke på dem som har bodd i Norge lenge, men fortsatt ikke forstår og snakker godt norsk. Det mener Kjøllesdal. Leger, sykehus, helsesykepleiere, tannleger og jordmødre bør tenke på dette og bruke tolk når de må.

– Funnene understreker betydningen av god norskopplæring blant innvandrere som kommer til Norge, men også for innvandrere som har bodd i Norge lenge uten å enda beherske språket. Resultatene viser også at helsetjenestene bør ta bedre høyde for at ikke alle forstår, eller kan gjøre seg forstått på norsk og sørge for adekvate tolketilbud når det trengs, avslutter Kjøllesdal.

ORDLISTE

sannsynlig: som virker riktig, sant

ulik: forskjellig

uavhengig: fri, selvstendig, ikke avhengig av

hindre: stoppe, gjøre det vanskelig

påvirke: ha innflytelse, prege, bidra til

beherske: ha kontroll over

funn: noe vi finner, avdekker, oppdager

understreke: legge vekt på, si er viktig

å ta høyde for: tenke på

adekvat: passende, riktig